Документ 588-XIV, перша редакція — Прийняття від 09.04.1999
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про систему оподаткування"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 20-21, ст.192 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину першу статті 14 Закону України "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997
р., N 16, ст. 119; 1999 р., N 5-6, ст. 39) доповнити пунктом 21
такого змісту:
"21) збір на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 1999 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 квітня 1999 року
N 588-XIVвгору