Документ 582-XII, поточна редакція — Прийняття від 25.12.1990

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про приєднання Української Радянської
Соціалістичної Республіки до Факультативного
протоколу до Міжнародного пакту про
громадянські та політичні права

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 5, ст. 26 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Приєднатися від імені Української Радянської Соціалістичної
Республіки до Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про
громадянські та політичні права ( 995_086 ).

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 грудня 1990 року
N 582-XIIвгору