Документ 544-2005-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.07.2005

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 липня 2005 р. N 544
Київ
Про затвердження заходів з виконання Програми
"Українське вугілля" на 2005 рік та внесення
змін у додатки 8, 9 і 10 до Програми

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити заходи з виконання Програми "Українське
вугілля" на 2005 рік (додаються).
2. Внести у додатки 8, 9 і 10 до Програми "Українське
вугілля", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
19 вересня 2001 р. N 1205 ( 1205-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 38, ст. 1731; 2002 р., N 14, ст. 745; 2003 р.,
N 44, ст. 2304; 2004 р., N 43, ст. 2832), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2005 р. N 544
ЗАХОДИ
з виконання Програми "Українське вугілля"
( 1205-2001-п ) на 2005 рік
------------------------------------------------------------------------- Зміст заходу | Відповідальні | Строк | за виконання |виконання ------------------------------------------------------------------------- 1. Розробити та подати Кабінетові Міністрів Мінпаливенерго протягом України пропозиції щодо внесення змін до Мінфін року Програми "Українське вугілля" Мінекономіки ( 1205-2001-п ) з урахуванням Концепції Мінпромполітики розвитку вугільної промисловості України НАК "Вугілля ( 236-2005-р ) України"
2. Провести інвентаризацію розвіданих запасів Мінпаливенерго -"-
вугілля Мінприроди
Мінекономіки
Мінпромполітики
НАК "Вугілля
України"
3. Забезпечити відведення земельних ділянок Мінпаливенерго -"-
для будівництва нових вугледобувних Мінприроди підприємств на конкурсних засадах Мінекономіки
НАК "Вугілля
України"
4. Провести технічний аудит діючих Мінпаливенерго -"-
вугледобувних та вуглепереробних Мінекономіки підприємств, розробити і реалізувати Мінфін заходи, спрямовані на вдосконалення їх Мінпромполітики роботи, скоригувати перелік перспективних НАК "Вугілля підприємств, що підлягають реконструкції України" та технічному переоснащенню, а також перелік збиткових підприємств, що підлягають закриттю або консервації. Визначити обсяги та джерела фінансування зазначених заходів
5. Розробити програму подальшої експлуатації Мінпаливенерго протягом вугільних підприємств центрального району Мінекономіки року Донбасу Мінфін
Мінпраці
Мінприроди
Мінпромполітики
Донецька
облдерж-
адміністрація
НАК "Вугілля
України"
6. Розробити програму фінансового Мінпаливенерго -"-
оздоровлення та технічного переоснащення НАК "Вугілля шахтовуглебудівельних організацій України"
7. Забезпечити проведення заходів з Мінпаливенерго -"-
реформування галузевих наукових установ НАК "Вугілля
України"
8. Забезпечити моніторинг наукової та Мінпаливенерго -"-
господарської діяльності галузевих наукових установ, визначити пріоритетність наукових розробок з метою ефективного впровадження їх у галузь
9. Вжити заходів, спрямованих на створення Мінпаливенерго -"-
відповідних умов для додаткового залучення Фонд державного у вугільну галузь недержавних інвестицій майна
Мінекономіки
Мінпромполітики
НАК "Вугілля
України"
10. Розробити та подати Кабінетові Міністрів
України проекти Законів України:
Про особливості приватизації Мінпаливенерго липень підприємств вугільної промисловості Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
Фонд державного
майна
Про порядок ліквідації вугледобувних Мінпаливенерго липень підприємств Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
НАК "Вугілля
України"
11. Вжити заходів до спрощення процедури Мінпаливенерго протягом консервації і закриття шахт Мінекономіки року
Мінприроди
Мінфін
12. Удосконалити систему управління Мінпаливенерго -"-
підприємствами вугільної промисловості НАК "Вугілля
України"
13. Запровадити аукціонну торгівлю вугіллям Мінпаливенерго липень для коксування та побутових потреб Мінекономіки
Мінпромполітики
Антимонопольний
комітет
НАК "Вугілля
України"
14. Запровадити починаючи з 1 січня 2006 р. -"- протягом аукціонну торгівлю вугіллям для потреб року енергетики
15. Привести у відповідність до європейських Мінпаливенерго -"-
та світових вимог стандарти на вугільну Мінпромполітики продукцію Держспожив-
стандарт
НАК "Вугілля
України"
16. Проаналізувати механізм надання державної Мінпаливенерго липень підтримки вугледобувним підприємствам та Мінекономіки вжити заходів до його вдосконалення Мінфін
НАК "Вугілля
України"
17. Запровадити систему моніторингу за Мінпаливенерго протягом цільовим використанням бюджетних коштів НАК "Вугілля року
України"
18. Розробити і подати на розгляд Кабінетові Мінпаливенерго -"-
Міністрів України проект Програми МНС підвищення безпеки праці на вугледобувних Мінпраці і шахтобудівних підприємствах на НАК "Вугілля 2006-2010 роки, передбачивши в ній України" здійснення дегазації вугільних пластів
19. Розробити та затвердити галузеві стандарти Мінпаливенерго -"-
з питань захисту довкілля від негативного НАК "Вугілля впливу, пов'язаних з діяльністю України" вугледобувних підприємств або їх ліквідацією
20. Розробити та затвердити заходи з Мінпаливенерго -"-
демінералізації шахтної води Мінфін
Держводгосп
Донецька
Луганська
облдерж-
адміністрації
НАК "Вугілля
України"
21. Вжити заходів до підвищення ефективності Мінпаливенерго -"-
використання шламових відходів НАК "Вугілля збагачувальних фабрик України"

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2005 р. N 544
ЗМІНИ,
що вносяться у додатки 8, 9 і 10 до Програми
"Українське вугілля" ( 1205-2001-п )

1. Доповнити додаток 8 пунктом 40 такого змісту:
"40) шахта ДГ,Г 35,09 300 300 2009 29,9 29,9 - - - - 4,5 25,4" "Новодружеська"
ВАТ "Лисичанськву-
гілля".
2. У додатку 9 пункти 6, 33, 86, 98, 103 і 122 викласти у
такій редакції:
"6. Шахтоуправління "Донбас" 6,9 8,8 8 8,2 12,2 24
удосконалення системи 2
провітрювання і температурних
умов шахти "Глибока"
підготовка горизонту для 0,8 5,6 3,4 4,8 6 24 відпрацювання пластів К(8) і
L(1) східного крила шахти
"Щегловська-Глибока"
підготовка горизонту для 4,1 3,2 4,6 3,4 6,2"; відпрацювання пласта М(3)
східного крила шахти
"Щегловська-Глибока"
"33. Шахтоуправління "Донбас" 1,9 3,7 3,7 3,7 3,5 6,5 шахта "Комунарська" N 22
розкриття і підготовка 11 1,9 3,7 3,7 3,7 3,5 6,5"; горизонту пластів K(2) і K(3)
та 10 горизонту пласта К(5)
"86. Шахта "Привольнянська" 2 1,9 4
розкриття і підготовка 2 4 уклонного поля пласта М(3)
горизонту 825
удосконалення системи 1,9"; транспортування вугілля
"98. Шахта імені 9,3 8,7 6,7 6,7 5 22,7 Ф.Е. Дзержинського
розкриття і підготовка східного 7,3 6,7 6,7 6,7 1,5 6,6 крила блоку пласта H(7)
розкриття і підготовка пласта 2 2
H(8) на північному крилі
синкліналі
удосконалення вентиляції шахти 3,5 16,1";
"103. Шахта імені Космонавтів 3,1 3,1 1 5,2 57
розкриття і підготовка
горизонту 840 пласта H(10)
розкриття і підготовка 5,2 57"; горизонту 970 пласта H(8)
"122. Шахта "Червоноградська" 0,6 1 1,1 1,1 2 8,7
розкриття і підготовка 0,2 0,2
південного крила пласта N(7)
(в ступ.в)
розкриття і підготовка 0,4 1 0,6 0,2
південно-західного крила
пласта N(7) (в ступ.в)
розкриття і підготовка 0,5 0,7
північно-західного крила пласта
N(8) (в ступ.в)
реконструкція вентиляторної 2 8,7". установки головного
провітрювання
3. У додатку 10 розділ "2005 рік" викласти у такій редакції:
"2005 рік
Мінпаливенерго 96,7 4820 1190,49 610,05 16150 10742 4414
Донецька область 41,7 2030 552,33 198,28 5083 3392 1615
1. Шахта "Моспінська"
ДП "Донецьквугілля" П 13,2 110 57,6 28,4 683 453 215
2. Шахта "Глибока" П 0,5 500 51,5 15,4 453 286 158 ДВАТ "Шахтоуправління
"Донбас"*
3. Шахта
"Житомирська"
ДП Шахтарськантрацит" П 0,0 100 35,1 16,2 278 186 92
4. ДП "Шахта Ж 0,0 0,0 16,63 4,68 73 14 31 "Петровська"
5. Шахта П 7,7 200 58,8 20,6 464 326 158 ДП "Тернопільська"
"Шахтарськантрацит"*
6. Шахта А 9 340 60,1 22,8 519 366 163 "Постніковська"
ДП "Шахтарськантрацит"*
7. Шахта "Вінницька" А 10,8 350 50,2 16 663 483 202 ДП "Шахтарськантрацит"*
8. ДП "Шахта "Нова"* К 0,2 200 163 54 1220 780 356
9. ДП "Шахта імені П 0,3 230 59,4 20,2 730 498 240 60-річчя Великої
Жовтневої
Соціалістичної
революції"*
Луганська область 37,9 2290 511,16 318,67 9008 6197 2497
10. ДП "Шахта Г 2,2 220 102 76 1365 1011 474 "Голубівська"
11. "Шахта імені Г 1,2 300 103 76 1393 975 450 С.М. Кірова"
12. "Талівська" Ж 8,7 200 68,9 37,9 1361 959 388 ДП "Краснодонвугілля"
13. Шахта А 2 400 30 14 1675 1228 368 "Ворошиловська"
ДП "Ровенькиантрацит"
14. Шахта імені А 12,5 600 50 21 1157 784 171 Я.М. Свердлова
ДП "Свердловантрацит"
15. ДП "Шахта П 1,6 350 105,0 77 1529 1016 487 "Перевальська"
16. ДП "Шахта Г 9,7 220 52,26 16,77 528 224 159 "Слав'яносербська"*
Львівська область 17,1 500 127 93,1 2059 1153 302
17. Шахта "Бендюзька" Ж 1,6 200 69 51,1 1124 754 164 ДП "Львіввугілля"
18. ДВАТ "Шахта Ж 15,5 300 58 42 935 399 138 "Візейська"
______________
* У 2005 році бюджетні кошти спрямовуються на розроблення
проектів закриття шахт".вгору