Документ 536-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.09.2019, підстава - 826-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 травня 2011 р. N 536
Київ
Про внесення змін
до постанов Кабінету Міністрів України
з питань діяльності органів державної
виконавчої служби та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 845 ( 845-2011-п ) від 03.08.2011
N 150 ( 150-2012-п ) від 15.02.2012
N 185 ( 185-2013-п ) від 13.03.2013
N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013
N 682 ( 682-2014-п ) від 26.11.2014
N 826 ( 826-2019-п ) від 21.08.2019 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
діяльності органів державної виконавчої служби зміни, що
додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р.
N 1351 ( 1351-99-п ) "Про затвердження Положення про спеціальний
фонд виконавчого провадження" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 30, ст. 1538);
постанову Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р.
N 1101 ( 1101-2004-п ) "Про формений одяг працівників органів
державної виконавчої служби" (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 34, ст. 2268).

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. N 536
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 682
( 682-2014-п ) від 26.11.2014 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 150
( 150-2012-п ) від 15.02.2012 }

3. У Положенні про порядок проведення аукціонів (публічних
торгів) з реалізації заставленого майна, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 р. N 1448
( 1448-97-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 2, ст. 50,
N 33, ст. 1239):
1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"Реалізація майна у виконавчому провадженні здійснюється
згідно з вимогами Закону України "Про виконавче провадження.
( 606-14 )";
2) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
"2. Реалізація майна здійснюється організатором аукціону
(публічних торгів), а майна державних підприємств та відкритих
акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації, всі
акції яких перебувають у державній власності, - відповідним
органом приватизації (далі - організатор аукціону (публічних
торгів).".
4. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
25 червня 2001 р. N 702 ( 702-2001-п ) "Про порядок використання
коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг
відповідно до законодавства, та їх розміри" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 26, ст. 1178, N 37, ст. 1697; 2002 р., N 51,
ст. 2290; 2010 р., N 1, ст. 30):
1) у позиції "Мін'юст" у графах "Вид витрат" та "Розмір
коштів, що спрямовуються на організацію надання послуг" абзац
третій виключити;
2) доповнити додаток ( 702-2001-п ) такою позицією:

"ДВС витрати, 50 відсотків суми пов'язані з виконавчого збору проведенням та 100
виконавчих дій відсотків суми відповідно до витрат на
статті 41 проведення Закону України виконавчих дій, "Про виконавче стягнутих
провадження" з боржника ДВС". ( 606-14 )
5. У Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів
і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або
через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами
товарів, що не підлягають реалізації, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 607
( 607-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19,
ст. 825; 2005 р., N 30, ст. 1806, N 32, ст. 1923; 2007 р., N 10,
ст. 368):
1) в абзаці восьмому пункту 3 слова "або відповідним органом
державної виконавчої служби" виключити;
2) у пункті 4 слова "за участю представника органу державної
виконавчої служби" виключити;
3) в абзаці першому пункту 5 слова "або орган державної
виконавчої служби, який виконує рішення суду (судді) про
конфіскацію товарів," виключити;
4) в абзаці першому пункту 12 слова ", у тому числі прийняття
конфіскованих товарів - відповідно до акта опису, оцінки та
передачі конфіскованих товарів," виключити;
5) четверте речення пункту 18 виключити;
6) в абзаці другому пункту 45 слова "у разі їх конфіскації"
виключити;
7) у другому реченні пункту 47 слова ", або органу державної
виконавчої служби - у разі реалізації конфіскованих товарів"
виключити;
8) у пункті 60 слова "до винесення судом рішення про
конфіскацію" виключити;
9) у тексті Порядку ( 607-2003-п ) слова "чи орган державної
виконавчої служби" та "або орган державної виконавчої служби" у
всіх відмінках виключити.

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 826
( 826-2019-п ) від 21.08.2019 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 845
( 845-2011-п ) від 03.08.2011 }вгору