Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерландів про технічне та фінансове співробітництво
Угода Кабінету Міністрів України; Нідерланди; Міжнародний документ від 11.05.1998
Документ 528_002, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 17.03.1999, підстава - 498-XIV


Угода
між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Королівства Нідерландів
про технічне та фінансове співробітництво
( Угоду ратифіковано Законом N 498-XIV ( 498-14 ) від 17.03.99 )

Кабінет Міністрів України та Уряд Королівства Нідерландів,
які надалі іменуються Сторонами, бажаючи укріпити дружні стосунки між двома країнами, прагнучи до зміцнення цих стосунків та розвитку плідного
технічного і фінансового співробітництва між двома країнами, визнаючи, що розвиток цього технічного та фінансового
співробітництва сприятиме покращенню соціальних та економічних
умов в Україні для подальшого розвитку ринкової економіки і
демократії, а також ефективного управління у цілому, усвідомлюючи, що Кабінет Міністрів України зобов'язаний
продовжувати курс реформ з метою переходу до ринкової економіки в
умовах демократії, домовились про таке:
Стаття 1 - Завдання
1.1. Сторони сприятимуть виконанню проектів або програм
технічної та фінансової допомоги в Україні. Ці проекти або
програми мають зробити внесок у розвиток перехідного процесу в
Україні та знизити економічні і соціальні витрати при його
проведенні. Вони також сприятимуть подальшому зміцненню
співробітництва між українськими та нідерландськими
підприємствами. 1.2. Метою даної Угоди є встановлення загальних юридичних
правил і процедур здійснення та виконання вказаних проектів або
програм.
Стаття 2 - Дія та застосування положень
Положення даної Угоди поширюються на: а) Проекти або програми, взаємно узгоджені уповноваженими
органами України та Королівства Нідерландів; б) Проекти або програми, взаємно погоджені між Сторонами або
їх уповноваженими представниками, які здійснюються за участю
суб'єктів публічного чи приватного права Королівства Нідерландів
та, по відношенню до України, за участю юридичних або фізичних
осіб, які згідно з чинним законодавством України визнаються
такими; в) Діючі проекти або програми, або на проекти або програми,
що знаходились в стані розробки, після набуття цією Угодою
чинності; г) Проекти або програми, які впроваджуються спільно з третіми
сторонами за взаємним погодженням двох Сторін або їх уповноважених
органів. Сторони щорічно погоджують список проектів, до яких
застосовуються положення цієї Статті.
Стаття 3 - Напрямки співробітництва
Частина 1 - Форми співробітництва
3.1. Співробітництво здійснюватиметься у вигляді Технічної
допомоги, Фінансової допомоги та Гуманітарної допомоги. 3.2. Таке співробітництво може здійснюватись на двосторонній
основі чи спільно з третіми сторонами.
Частина 2 - Технічна допомога
3.3. Технічна допомога українській Стороні надається
нідерландською Стороною шляхом передачі ноу-хау через підготовку
кадрів, проведення консультацій і шляхом забезпечення послуг, а
також у вигляді постачання обладнання і матеріалів, необхідних для
успішної реалізації проектів або програм, та для демонстрації
нідерландських ноу-хау та технологій. 3.4. Проекти або програми Технічної допомоги Україні
спрямовуються на вирішення окремих проблем процесу політичних та
економічних перетворень.
Частина 3 - Фінансова допомога
3.5. Фінансова допомога українській Стороні надається
нідерландською Стороною шляхом фінансування постачання товарів,
обладнання, худоби та матеріалів для проектів або програм, а також
забезпечення послуг та передачі ноу-хау, необхідних для успішної
реалізації проектів або програм.
Частина 4 - Гуманітарна допомога
3.6. Положення цієї Угоди також застосовуватимуться до
проектів або програм Гуманітарної допомоги, погоджених Сторонами.
Частина 5 - Представництво
3.7. В залежності від виду проекту, нідерландська Сторона
буде представлена Міністром закордонних справ, Міністром
економічних зв'язків або, якщо вирішить Міністр економічних
зв'язків, його виконавчим агентством "Сентер". 3.8. Координацію в Україні діяльності, передбаченої цією
Угодою, здійснює орган координації міжнародної технічної допомоги,
уповноважений діяти від імені Кабінету Міністрів України.
Стаття 4 - Умови впровадження
4.1. З метою сприяння реалізації проектів або програм
співробітництва обладнання, матеріали та послуги, які фінансуються
нідерландською Стороною в рамках даної Угоди, звільняються від
податків, зборів (крім митних зборів, які сплачуватимуться
українськими отримувачами) та інших обов'язкових платежів. 4.2. Українська Сторона надаватиме дозволи на тимчасовий ввіз
обладнання, необхідного для реалізації проектів або програм в
рамках даної Угоди, безкоштовно та без затримки. Українська
Сторона забезпечує, що будь-які сертифікаційні та реєстраційні
процедури, що необхідні для впровадження проектів або програм в
рамках цієї Угоди, здійснюватимуться безкоштовно та без затримки. 4.3. Українська Сторона погоджується, що для здійснення
платежів по проектах або програмах Фінансової допомоги за
домовленістю партнерів для кожного проекту або програми може бути
призначена Група управління проектом, уповноважена діяти від імені
відповідних українських учасників проекту або програми. Для
здійснення платежів в національній валюті (в українських гривнях)
Групами управління проектом можуть бути відкриті зустрічні фонди,
спеціальні рахунки у відповідності до чинного законодавства
України. Використання коштів, які знаходяться на даних рахунках,
визначатиметься рішенням партнерів по кожному проекту або
програмі. 4.4. Особисте майно та предмети особистого користування
експертів, яких відряджено для впровадження проектів або програм в
рамках цієї Угоди, за умови, що вони не є громадянами України та
не проживають постійно на території України, не обкладається
митом, податками та іншими обов'язковими платежами при ввезенні на
митну територію України. При відчуженні цих речей на митній
території України оподаткування здійснюється відповідно до чинного
законодавства України. 4.5. Українська Сторона у відповідності до чинного
законодавства України забезпечить нідерландським експертам і
представникам, які беруть участь в реалізації узгоджених проектів
або програм, видачу в'їзних віз безкоштовно та без затримок.
Стаття 5 - Антикорупційні дії
Сторони зобов'язуються ставитися з відповідальністю до факту
корупції, що підриває процес ефективного управління, обмежує
можливості використання ресурсів для розвитку та ставить під
загрозу відкриту та чесну конкуренцію, яка базується на
співвідношенні ціни та якості. Сторони погоджуються, що спільними
зусиллями вони вестимуть боротьбу проти корупції та проголошують,
що будь-яка пропозиція, сплата, винагорода чи прибуток, які можуть
бути розцінені як незаконні дії чи хабарництво, або ж як
безпосередній чи непрямий подарунок чи винагорода для отримання
якого-небудь контракту в рамках даної Угоди, стане підставою до
негайної консультації, обміну всією відповідною інформацією та
відповідних кроків, які можуть включати припинення постачання
обладнання та відміни результатів тендеру. Можуть бути вжиті
додаткові заходи у відповідності до чинного законодавства Сторін.
Стаття 6 - Координаційна робота та процедури
6.1. Кожний проект або програма в рамках даної Угоди має бути
предметом певних домовленостей між учасниками проекту чи програми
з детальним викладенням прав та обов'язків, покладених на кожного
учасника проекту або програми. Кожний проект або програма мають
бути належним чином зареєстровані в органі, що здійснює
координацію міжнародної технічної допомоги та діє від імені
Кабінету Міністрів України у відповідності до чинного
законодавства України безкоштовно та без затримки. Подання на
реєстрацію здійснюватиметься українським отримувачем або
Посольством Королівства Нідерландів в Україні. 6.2. З метою уникнення дублювання та часткового покриття
проектів або програм, які реалізуються третіми сторонами, та для
забезпечення максимальної ефективності проектів або програм,
Сторони подаватимуть та обмінюватимуться інформацією, необхідною
для ефективної координації. 6.3. З боку української Сторони така координація
здійснюватиметься органом координації міжнародної технічної
допомоги, який діє від імені Кабінету Міністрів України. 6.4. З боку нідерландської Сторони координаційна робота
здійснюватиметься нідерландськими відомствами, вказаними у пункті
3.7 Статті 3 даної Угоди. Взаємодію з центральними органами
виконавчої влади України щодо реалізації та моніторингу проектів і
програм виконує Посольство Королівства Нідерландів в Україні. 6.5. Сторони постійно інформуватимуть одна одну щодо проектів
або програм за цією Угодою. В процесі впровадження проектів або
програм, які фінансуються в рамках даної Угоди та протягом першого
року їх реалізації, Сторони проводитимуть регулярні консультації
на робочому рівні.
Стаття 7 - Заключні положення
7.1. Угода набуває чинності з дати останнього письмового
повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття нею чинності. 7.2. Положення цієї Угоди застосовуються тимчасово з моменту
її підписання в частині, яка не суперечить чинному законодавству
обох Сторін. 7.3. Будь-яка зміна до цієї Угоди повинна бути погоджена у
письмовому вигляді між Сторонами та набуває чинності з дати, коли
Сторони поінформували одна одну про виконання внутрішньодержавних
процедур, які є необхідними для набуття нею чинності. 7.4. Угода діє протягом п'яти років, якщо жодна з Сторін не
припинить її дію, поінформувавши іншу Сторону у письмовому вигляді
за шість місяців до відповідного терміну про свій намір
денонсувати її. Після сплину цього п'ятирічного терміну дія цієї
Угоди буде автоматично подовжуватись на новий поточний рік, за
винятком припинення дії останньої будь-якою із Сторін шляхом
письмового повідомлення не пізніше, ніж за шість місяців до
відповідного терміну. 7.5. Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на виконання
раніше погоджених проектів або програм. 7.6. По відношенню до Королівства Нідерландів, ця Угода
застосовуватиметься виключно на території Європи.
Вчинено у м.Києві цього 11 дня травня одна тисяча дев'ятсот
дев'яносто восьмого року в двох примірниках українською,
нідерландською та англійською мовами, причому всі тексти є
автентичними. В разі розбіжностей стосовно тлумачення положень
Угоди Сторони звертатимуться до тексту, викладеному англійською
мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд Королівства
України Нідерландіввгору