Документ 521-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.06.2012, підстава - 4495-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо державної підтримки книговидавничої справи
в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 6, ст.20 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

4. У Законі України "Про видавничу справу" ( 318/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 32, ст. 206):
у статті 4:
після слів "Конституцією України" доповнити словами
"Господарським кодексом України ( 436-15 )";
слова "Про підприємництво" та "Про підприємства в Україні"
виключити;
у частині четвертій статті 10 слова "Законом України "Про
підприємництво" замінити словами "Господарським кодексом України
( 436-15 )".
5. У статті 6 Закону України "Про державну підтримку
книговидавничої справи в Україні" ( 601-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 162; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493):
після слів "Конституцією України" доповнити словами
"Господарським кодексом України ( 436-15 )";
слова "Про підприємництво" та "Про підприємства в Україні"
виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 вересня 2008 року
N 521-VIвгору