Документ 52-91-п, поточна редакція — Редакція від 08.02.1996, підстава - 167-96-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 24 червня 1991 р. N 52
Київ
Про створення Української державної корпорації по
виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ
N 158-р ( 158-92-р ) від 18.03.92
N 656-р ( 656-94-р ) від 06.09.94
Постановою КМ
N 167 ( 167-96-п ) від 08.02.96 )

З метою забезпечення переходу на економічні методи управління
об'єднаннями, організаціями та підприємствами будівельного
комплексу в ринкових умовах, розвитку їх ініціативи і
підприємливості Кабінет Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію об'єднань, організацій і підприємств
колишнього Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт
УРСР про створення Української державної корпорації по виконанню
монтажних і спеціальних будівельних робіт (Укрмонтажспецбуд).
Корпорація "Укрмонтажспецбуд" є самостійним
виробничо-господарським комплексом, який здійснює свою діяльність
на принципах господарського розрахунку і самоврядування.
Корпорація має самостійний баланс, є юридичною особою і діє на
підставі свого статуту та повноважень, які передаються їй
Кабінетом Міністрів УРСР.
Об'єднання, організації та підприємства, що входять до складу
корпорації, зберігають господарську самостійність і права
юридичної особи. Взаємовідносини між ними, а також між ними та
корпорацією визначаються договорами і статутом.
До корпорації на добровільних засадах можуть входити й інші
об'єднання, організації та підприємства, незалежно від форм
власності, на основі спільності їх економічних і соціальних
інтересів.
2. Установити, що:
корпорація "Укрмонтажспецбуд" є правонаступником колишнього
Міністерства монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР,
здійснює управління державним майном об'єднань, організацій та
підприємств і виступає його орендодавцем. Корпорація виходячи з
потреб народного господарства в будівельній продукції має право
створювати, реорганізовувати й ліквідовувати в установленому
порядку будівельні, виробничі, проектні, наукові та інші
організації та підприємства;
при плануванні розвитку народного господарства республіки
виділення корпорації "Укрмонтажспецбуд" матеріально-технічних і
фінансових ресурсів для виконання державного замовлення
провадиться окремим рядком.
3. Корпорація "Укрмонтажспецбуд" забезпечує:
виконання завдань по будівництву та введенню в дію об'єктів
житлово-цивільного і промислового призначення за державним
замовленням;
вирішення питань соціально-економічного розвитку об'єднань,
організацій та підприємств, що входять до її складу;
здійснення цілеспрямованої науково-технічної політики в
справі поліпшення якості будівництва і промислової продукції,
нарощування та підвищення технічного рівня виробництва,
ефективного використання потужностей, впровадження у виробництво
досягнень науки і техніки, визначення напрямів
зовнішньоекономічної діяльності;
удосконалення господарського механізму, широку взаємодію
колективів у розвиткові прогресивних форм організації праці,
госпрозрахунку, орендних відносин, кооперації та самофінансування.
4. Управління об'єднаннями, організаціями та підприємствами,
що входять до корпорації "Укрмонтажспецбуд" здійснюється на
демократичній основі. Вищим органом управління корпорацією є рада,
а в період між засіданнями ради - правління, яке організує
діяльність корпорації, представляє інтереси її членів у відносинах
з міністерствами, відомствами, установами й організаціями.
Питання, що належать до компетенції ради та правління
корпорації, визначаються її статутом.
Президент і віце-президенти Укрмонтажспецбуду призначаються
Кабінетом Міністрів УРСР з урахуванням пропозицій ради корпорації.
Рекомендувати корпорації "Укрмонтажспецбуд" установити
посадові оклади президента, віце-президентів і працівників її
робочого апарату стосовно до умов оплати праці працівників
центрального апарату міністерств УРСР, з урахуванням
компенсаційних виплат, пов'язаних з реформою цін.
6. Корпорації "Укрмонтажспецбуд" у двомісячний строк
зареєструватися відповідно до чинного законодавства і подати до
Кабінету Міністрів УРСР матеріали щодо її структури.
7. Для розміщення робочого апарату, а також об'єднань,
організацій та підприємств корпорації "Укрмонтажспецбуд" взяти на
свій баланс будинки й споруди у м. Києві по вулицях Струтинського,
4, Карла Маркса, 11в і Червоноармійській, 29б. ( Пункт 7 із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 158-р
( 158-92-р ) від 18.03.92, N 656-р ( 656-94-р ) від 06.09.94,
Постановою КМ N 167 ( 167-96-п ) від 08.02.96 )

Прем'єр-міністр УРСР В.ФОКІН
Державний секретар
Кабінету Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Інд. 24вгору