Про оплату праці Голови та членів Рахункової палати
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2005519
Документ 519-2005-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.12.2015, підстава - 1004-2015-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 30 червня 2005 р. N 519
Київ
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1004 ( 1004-2015-п ) від 02.12.2015 }
 
Про оплату праці Голови та членів Рахункової палати

 
{ Установити, що починаючи з 1 червня 2005 року: 1) у військовослужбовців і осіб начальницького складу, відряджених до органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, що заміщують посади, за якими умови оплати праці визначено цією Постановою, та військовослужбовців і осіб начальницького складу, які проходять службу на зазначених посадах, грошове забезпечення складається з посадового окладу, встановленого цією Постановою, а також окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років, установлених у розмірах та порядку, визначених законодавством для військовослужбовців і осіб начальницького складу, інших виплат, передбачених цією Постановою; 2) на зазначених військовослужбовців і осіб начальницького складу, відряджених до органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, не поширюється дія Постанови КМ від 7 лютого 2001 р. N 104 ( 104-2001-п ), крім положень абзаців третього, п'ятого і шостого пункту 1 Постанови КМ від 7 лютого 2001 р. N 104 ( 104-2001-п ) згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2005-п ) від 17.08.2005 }
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 791 ( 791-2005-п ) від 22.08.2005 }
 
{ Установити, що для вищих посадових осіб України, окремих керівних працівників органів державної влади і органів місцевого самоврядування та суддів, розміри посадових окладів яких визначаються залежно від кількості розмірів мінімальної заробітної плати згідно з цією постановою та іншими нормативно-правовими актами, розміри посадових окладів встановлюються виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 332 гривні і в подальшому при підвищенні мінімальної заробітної плати перерахунок не провадиться згідно з Постановою КМ N 1243 ( 1243-2005-п ) від 21.12.2005 }
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1099 ( 1099-2007-п ) від 05.09.2007 N 10 ( 10-2008-п ) від 16.01.2008 N 522 ( 522-2013-п ) від 17.07.2013 }

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Установити, що:
 
     посадовий оклад Голови Рахункової палати становить 18,8 розміра мінімальної заробітної плати, першого заступника Голови - 18, заступника Голови - 17, інших членів Рахункової палати - 16 розмірів мінімальної заробітної плати; { Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1099 ( 1099-2007-п ) від 05.09.2007 }
 
     зазначеним посадовим особам надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці встановлюється у розмірі до 40 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років;
 
     зазначеним посадовим особам установлюються щомісячні персональні надбавки у розмірі 70 відсотків їх посадового окладу; { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 10 ( 10-2008-п ) від 16.01.2008 }
 
     преміювання першого заступника Голови, заступника Голови Рахункової палати та інших членів Рахункової палати здійснюється щомісяця за рішенням Голови Рахункової палати у розмірі до 90 відсотків посадового окладу за фактично відпрацьований час. { Абзац пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1099 ( 1099-2007-п ) від 05.09.2007; в редакції Постанови КМ N 522 ( 522-2013-п ) від 17.07.2013 }
 
     Заробітна плата Голови Рахункової палати не може перевищувати розмір заробітної плати Прем'єр-міністра України. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1099 ( 1099-2007-п ) від 05.09.2007 }
 
     2. Установити, що посадовим особам, зазначеним у пункті 1 цієї постанови, надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469), не встановлюється, преміювання відповідно до зазначеної постанови не здійснюється; надбавки, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1892 ( 1892-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2670), не встановлюється.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 791 ( 791-2005-п ) від 22.08.2005 )
 
     3. Визнати таким, що втратив чинність, додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469; 2001 р., N 11, ст. 434) у частині розмірів посадових окладів осіб, зазначених у пункті 1 цієї постанови.
 
     4. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2005 року.

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 26вгору