Про оплату праці Голови та членів Рахункової палати
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2005519
Документ 519-2005-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.12.2015, підстава - 1004-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 червня 2005 р. N 519
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1004 ( 1004-2015-п ) від 02.12.2015 }
Про оплату праці Голови та членів Рахункової палати

{ Установити, що починаючи з 1 червня 2005 року:
1) у військовослужбовців і осіб начальницького складу,
відряджених до органів виконавчої влади, інших
державних органів та органів місцевого самоврядування,
що заміщують посади, за якими умови оплати праці
визначено цією Постановою, та військовослужбовців і
осіб начальницького складу, які проходять службу на
зазначених посадах, грошове забезпечення складається з
посадового окладу, встановленого цією Постановою, а
також окладу за військовим (спеціальним) званням та
надбавки за вислугу років, установлених у розмірах та
порядку, визначених законодавством для військовослужбовців
і осіб начальницького складу, інших виплат, передбачених
цією Постановою;
2) на зазначених військовослужбовців і осіб начальницького
складу, відряджених до органів виконавчої влади, інших
державних органів та органів місцевого самоврядування, не
поширюється дія Постанови КМ від 7 лютого 2001 р. N 104
( 104-2001-п ), крім положень абзаців третього, п'ятого і
шостого пункту 1 Постанови КМ від 7 лютого 2001 р. N 104
( 104-2001-п ) згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2005-п )
від 17.08.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 791 ( 791-2005-п ) від 22.08.2005 }
{ Установити, що для вищих посадових осіб України,
окремих керівних працівників органів державної влади
і органів місцевого самоврядування та суддів, розміри
посадових окладів яких визначаються залежно від кількості
розмірів мінімальної заробітної плати згідно з цією
постановою та іншими нормативно-правовими актами, розміри
посадових окладів встановлюються виходячи з розміру
мінімальної заробітної плати 332 гривні і в подальшому при
підвищенні мінімальної заробітної плати перерахунок не
провадиться згідно з Постановою КМ N 1243 ( 1243-2005-п )
від 21.12.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1099 ( 1099-2007-п ) від 05.09.2007
N 10 ( 10-2008-п ) від 16.01.2008
N 522 ( 522-2013-п ) від 17.07.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що:
посадовий оклад Голови Рахункової палати становить 18,8
розміра мінімальної заробітної плати, першого заступника Голови -
18, заступника Голови - 17, інших членів Рахункової палати - 16
розмірів мінімальної заробітної плати; { Абзац другий пункту 1 в
редакції Постанови КМ N 1099 ( 1099-2007-п ) від 05.09.2007 }
зазначеним посадовим особам надбавка за особливий характер
роботи та інтенсивність праці встановлюється у розмірі до
40 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг
державного службовця та вислугу років;
зазначеним посадовим особам установлюються щомісячні
персональні надбавки у розмірі 70 відсотків їх посадового окладу;
{ Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 10
( 10-2008-п ) від 16.01.2008 }
преміювання першого заступника Голови, заступника Голови
Рахункової палати та інших членів Рахункової палати здійснюється
щомісяця за рішенням Голови Рахункової палати у розмірі до 90
відсотків посадового окладу за фактично відпрацьований час.
{ Абзац пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1099 ( 1099-2007-п ) від 05.09.2007; в редакції Постанови КМ
N 522 ( 522-2013-п ) від 17.07.2013 }
Заробітна плата Голови Рахункової палати не може перевищувати
розмір заробітної плати Прем'єр-міністра України. { Пункт 1
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1099 ( 1099-2007-п )
від 05.09.2007 }
2. Установити, що посадовим особам, зазначеним у пункті 1
цієї постанови, надбавка за високі досягнення у праці або за
виконання особливо важливої роботи, передбачена постановою
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288
( 2288-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469),
не встановлюється, преміювання відповідно до зазначеної постанови
не здійснюється; надбавки, передбачені постановою Кабінету
Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1892 ( 1892-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2670), не
встановлюється. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 791
( 791-2005-п ) від 22.08.2005 )
3. Визнати таким, що втратив чинність, додаток 5 до постанови
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288
( 2288-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469;
2001 р., N 11, ст. 434) у частині розмірів посадових окладів осіб,
зазначених у пункті 1 цієї постанови.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2005 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26вгору