Документ 513-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.09.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.10.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 67
Господарського процесуального кодексу України
щодо забезпечення позову
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 49, ст.361 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 67 Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6,
ст. 56) доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Не допускається забезпечення позову шляхом заборони:
проводити загальні збори акціонерів або учасників
господарського товариства та приймати ними рішення;
надавати емітентом, реєстратором, зберігачем, депозитарієм
реєстр власників іменних цінних паперів, інформацію про акціонерів
або учасників господарського товариства для проведення загальних
зборів товариства;
участі акціонерів або учасників у загальних зборах
товариства, визначення правомочності загальних зборів акціонерів
або учасників господарського товариства".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 вересня 2008 року
N 513-VIвгору