Документ 506/2004, поточна редакція — Прийняття від 05.05.2004

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо вдосконалення системи
здійснення соціальних виплат громадянам

З метою вдосконалення системи здійснення соціальних виплат
громадянам, підвищення ефективності механізмів управління нею та
поліпшення матеріального становища відповідних категорій громадян
п о с т а н о в л я ю:
Кабінету Міністрів України:
забезпечити до 1 серпня 2004 року погашення заборгованості,
що виникла у минулі роки, з виплати компенсацій, допомоги та пільг
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
підготувати та внести в установленому порядку пропозиції щодо
внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на
2004 рік ( 1344-15 ) щодо збільшення видатків на соціальні виплати
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
утримання центрів соціальної, трудової та професійної реабілітації
інвалідів;
вжити в двомісячний строк заходів щодо передачі Міністерству
праці та соціальної політики України функцій з визначення статусу
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та
ведення їх обліку;
передбачати в проектах законів про Державний бюджет України
на 2005 та наступні роки:
- визначення Міністерства праці та соціальної політики
України головним розпорядником бюджетних коштів для фінансування
програм із соціального захисту громадян, в тому числі тих, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- видатки на фінансування компенсаційних виплат, допомоги
ветеранам війни, громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, сім'ям з дітьми та іншим категоріям
малозабезпечених громадян, у розмірах, що забезпечували б
підвищення розмірів таких виплат;
організувати до 1 вересня 2004 року проведення публічного
обговорення пропозицій щодо змін порядку надання допомоги, пільг,
компенсацій громадянам, які потребують соціального захисту;
забезпечити формування до кінця 2004 року Єдиного державного
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги
відповідно до чинного законодавства;
вжити у двомісячний строк в установленому порядку заходів
щодо:
- посилення контролю за ефективним використанням бюджетних
коштів для надання допомоги, пільг, компенсацій громадянам, які
потребують соціального захисту;
- стабілізації фінансового стану фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування;
- забезпечення реструктуризації заборгованості та
відшкодування поточних витрат Пенсійному фонду України з виплат
пенсій від трудового каліцтва на 2004 рік;
- прискорення погашення заборгованості шахтарям з регресних
позовів та одноразової допомоги по втраті професійної
працездатності за рахунок Державного бюджету України на 2004 рік
( 1344-15 ) і зменшення видатків на зазначені цілі за рахунок
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України;
забезпечити повне фінансування робіт (послуг), що
здійснюються за державним замовленням, посилити контроль за
своєчасною виплатою заробітної плати особам, які беруть участь у
його виконанні, та відрахуванням у встановлені строки платежів до
відповідних фондів;
завершити разом з Національним банком України до 1 вересня
2004 року формування нормативно-правової бази зі створення і
діяльності суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення, видачу
в установлені законом строки ліцензій суб'єктам недержавного
пенсійного забезпечення, які відповідають вимогам законодавства;
вжити до 1 жовтня 2004 року заходів щодо створення системи
контролю за операціями з пенсійними активами, в тому числі з
цінними паперами;
внести до 1 вересня 2004 року на розгляд Верховної Ради
України законопроект про зайнятість громадян, які мають у
приватній власності земельну ділянку, одержану в результаті
розпаювання земель.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 травня 2004 року
N 506/2004вгору