Документ 502-VI, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.07.2015, підстава - 1697-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР,
2015, N 2-3, ст.12 }
Про внесення зміни до Закону України "Про прокуратуру" щодо порядку звільнення Генерального прокурора України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 48, ст.357 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Перше речення частини першої статті 2 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 53, ст. 793; 2001 р., N 44, ст. 233) викласти у такій
редакції: "Генеральний прокурор України призначається на посаду та
звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом
України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 4 вересня 2008 року
N 502-VIвгору