Документ 500-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.04.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 квітня 2006 р. N 500
Київ
Про надання органами Державного казначейства
небюджетним установам послуг, пов'язаних з обслуговуванням
програмно-технічного комплексу "Клієнт - Казначейство"

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до статті 34 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) затвердити Порядок
справляння у 2006 році плати за надання органами Державного
казначейства небюджетним установам послуг, пов'язаних з
обслуговуванням програмно-технічного комплексу "Клієнт -
Казначейство", що додається.
2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
25 червня 2001 р. N 702 ( 702-2001-п ) "Про порядок використання
коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг
відповідно до законодавства, та їх розміри" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 26, ст. 1178) у позиції "Мінфін" графи "Вид
витрат" і "Розмір коштів, що спрямовуються на організацію надання
послуг" доповнити відповідно абзацами такого змісту:
"витрати на надання органами Державного казначейства
небюджетним установам послуг, пов'язаних з обслуговуванням
програмно-технічного комплексу "Клієнт - Казначейство", крім
оплати праці";
"100 відсотків плати за надання органами Державного
казначейства небюджетним установам послуг, пов'язаних з
обслуговуванням програмно-технічного комплексу "Клієнт -
Казначейство".

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2006 р. N 500
ПОРЯДОК
справляння у 2006 році плати за надання
органами Державного казначейства небюджетним
установам послуг, пов'язаних з обслуговуванням
програмно-технічного комплексу "Клієнт - Казначейство"

1. Цей Порядок визначає механізм справляння у 2006 році плати
за надання органами Державного казначейства небюджетним установам
послуг, пов'язаних з обслуговуванням програмно-технічного
комплексу "Клієнт - Казначейство" (далі - комплекс), та
встановлення її розміру.
Дія цього Порядку поширюється на небюджетні установи, які є
одержувачами бюджетних коштів.
2. До послуг, пов'язаних з обслуговуванням комплексу,
належить:
установка комплексу;
супроводження програмного забезпечення комплексу;
підключення до системи електронної пошти органів Державного
казначейства;
супроводження програмного забезпечення системи електронної
пошти органів Державного казначейства;
організація впровадження системи захисту інформації для
використання комплексу;
надання генератора ключів для роботи у комплексі;
супроводження системи захисту інформації для використання
комплексу.
3. Плата за надання органами Державного казначейства
небюджетним установам послуг, пов'язаних з обслуговуванням
комплексу (далі - плата), справляється на підставі договору між
органом Державного казначейства та небюджетною установою, в якому
визначаються порядок надання послуг, розміри і строки їх оплати та
відповідальність сторін за невиконання умов договору.
4. Розмір плати не повинен перевищувати суми фактичних витрат
на надання послуг, пов'язаних з обслуговуванням комплексу, з
урахуванням податку на додану вартість.
До складу витрат на надання послуг, пов'язаних з
обслуговуванням комплексу, належать:
витрати на придбання матеріалів, комплектуючих виробів,
інструменту, пристроїв, захисних пристроїв, нематеріальних активів
(комп'ютерні програми тощо);
витрати на проведення технічного огляду та технічне
обслуговування основних фондів, що використовуються для надання
послуг, службові відрядження;
оплата послуг зв'язку, засобів сигналізації, інших послуг;
інші витрати, пов'язані з обслуговуванням комплексу.
5. Плата вноситься на спеціальні реєстраційні рахунки органів
Державного казначейства.вгору