Документ 498/95-ВР, попередня редакція — Редакція від 01.01.2013, підстава - 5067-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів з питань
оподаткування підакцизних товарів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 3, ст. 11 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30
N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 24, ст.243 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про деякі питання
оподаткування підакцизних товарів" ( 432/95-ВР ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 1996 року,
законодавчі акти України в частині звільнення від сплати ввізного
мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість
згідно з переліком, що додається.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 грудня 1995 року
N 498/95-ВР

Д О Д А Т О К
до Закону України
"Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів з питань
оподаткування підакцизних товарів"
від 22 грудня 1995 року
N 498/95-ВР

П Е Р Е Л І К
законодавчих актів України, що втратили чинність

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Закону N 5067-VI
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

2. Частина перша статті 7 Закону України "Про правовий режим
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1991 р., N 16, ст.198; 1992 р., N 13, ст.177) в частині
звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і
податку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що
імпортуються.
3. Пункт 18 частини першої статті 20, частина друга статті
23, частини перша і друга статті 61 Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (в редакції Закону України
від 19 грудня 1991 року, Відомості Верховної Ради України, 1992
р., N 13, ст.178, N 37, ст.543) в частині звільнення від
сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на
добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються.
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III
( 2121-14 ) від 07.12.2000 }
5. Частина шоста статті 18 Закону України "Про свободу
совісті та релігійні організації" ( 987-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1991 р., N 25, ст.283) в частині звільнення від
сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на
добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються.
6. Частина четверта статті 59 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України 1991 р., N 34,
ст.451) в частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та
акцизних зборів і податку на добавлену вартість з підакцизних
товарів, що імпортуються.
7. Абзац шостий пункту 2 Постанови Верховної Ради України від
6 грудня 1991 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1931-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 3, ст.11) в частині звільнення від сплати
ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену
вартість з підакцизних товарів, що імпортуються.
8. Абзаци другий і четвертий пункту 2 статті 22 Закону
України "Про основи державної політики в сфері науки і
науково-технічної діяльності" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 12, ст.165) в частині звільнення від
сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на
добавлену вартість з підакцизних товарів, що імпортуються.
9. Абзац другий частини першої статті 26 Основ законодавства
України про культуру ( 2117-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 21, ст.294) в частині звільнення від сплати
ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену
вартість з підакцизних товарів, що імпортуються.
10. Стаття 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 23 квітня
1993 року, N 37-93 "Про пільги Героям Радянського Союзу і повним
кавалерам ордена Слави" (Відомості Верховної Ради України, 1993
р., N 24, ст.271) в частині звільнення від сплати ввізного мита,
митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з
підакцизних товарів, що імпортуються.
11. Пункт 23 частини першої статті 13, пункт 2 статті 16
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 45, ст.425) в частині звільнення від сплати
ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену
вартість з підакцизних товарів, що імпортуються.
12. Пункт 2 статті 9 Закону України "Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні" ( 3721-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 4, ст.18) в частині звільнення від сплати ввізного
мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з
підакцизних товарів, що імпортуються.
13. Стаття 36 Закону України "Про Національний архівний фонд
і архівні установи" ( 3814-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 15, ст.86) в частині звільнення від сплати ввізного
мита, митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з
підакцизних товарів, що імпортуються.вгору