Документ 474/10-РГ, поточна редакція — Прийняття від 01.06.2010

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
м. Київ N 474 1 червня 2010 року
Про внесення змін та доповнень до Положення
"Про порядок роботи у Верховній Раді України
із проектами законів, постанов, інших актів
Верховної Ради України", затвердженого
Розпорядженням Голови Верховної Ради України
N 428 від 22 травня 2006 року

Пункт 46 Положення "Про порядок роботи у Верховній Раді
України із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради
України" ( 428/06-РГ ) доповнити абзацом третім такого змісту:
"Копії законів України, що повертаються з підписом Президента
України, підлягають обов'язковому направленню Головою Верховної
Ради України до комітету Верховної Ради України, на який
покладається здійснення аналізу практики застосування відповідних
законодавчих актів. Проект відповідної резолюції Голови Верховної
Ради України готується протокольним відділом Головного управління
документального забезпечення за пропозицією відділу по зв'язках з
комітетами Головного організаційного управління".
Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИНвгору