Документ 461-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.03.1999
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.03.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про організаційно-правові основи боротьби
з організованою злочинністю"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 16, ст.98 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст.358; 1994 р., N 24,
ст.184; 1999 р., N 4, ст.35) такі зміни:
у тексті Закону слова "Комісія Верховної Ради України з
питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю" у всіх
відмінках замінити словами "Комітет Верховної Ради України з
питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та
боротьби з організованою злочинністю і корупцією" у відповідних
відмінках.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 березня 1999 року
N 461-XIVвгору