Документ 458/95-ВР, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 01.01.1996, підстава - 459/95-ВР


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 44, ст.329 )
 
( Вводиться в дію Постановою ВР N 459/95-ВР від 23.11.95, ВВР, 1995, N 44, ст.330 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст.425) такі зміни і доповнення:
 
     1. Частину третю статті 12 після слів "в розмірі" доповнити цифрами і словом "150 процентів".
 
     2. Частину третю статті 13 викласти в такій редакції:
     "Інвалідам війни пенсії підвищуються: інвалідам I групи - у розмірі 400 процентів мінімальної пенсії за віком, II групи - 350 процентів мінімальної пенсії за віком, III групи - 200 процентів мінімальної пенсії за віком".
     3. Частину третю статті 14 викласти в такій редакції:
     "Учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсії підвищуються на 75 процентів мінімальної пенсії за віком, іншим учасникам війни - на 50 процентів мінімальної пенсії за віком".
     4. Частину третю статті 15 викласти в такій редакції:
     "Членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге, пенсії підвищуються на 150 процентів мінімальної пенсії за віком. Дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, пенсії підвищуються на 50 процентів мінімальної пенсії за віком".
     5. У пункті 1 статті 16 цифри "200" замінити цифрами "250".

 
 Президент України                   Л.КУЧМА 
м. Київ, 23 листопада 1995 року
N 458/95-ВРвгору