Про внесення змін до деяких указів Президента України
Указ Президента України від 27.02.201844/2018
Документ 44/2018, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.07.2019, підстава - 421/2019

Указ
Президента України

{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 421/2019 від 21.06.2019}      

Про внесення змін до деяких указів Президента України

1. В абзаці другому статті 2 Указу Президента України від 16 жовтня 2014 року № 812 "Про Раду з питань судової реформи" слова "а також за згодою - Голова Верховного Суду України, голова Ради суддів України, голови вищих спеціалізованих судів" замінити словами "а також за згодою - Голова Верховного Суду, голови касаційних судів у складі Верховного Суду, Голова Вищої ради правосуддя, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, голова Ради суддів України".

2. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 27 жовтня 2014 року № 826 "Питання Ради з питань судової реформи" (зі змінами, внесеними Указами від 25 квітня 2015 року № 243, від 13 травня 2015 року № 267 та від 17 серпня 2015 року № 476):

1) у Положенні про Раду з питань судової реформи, затвердженому зазначеним Указом:

а) в абзаці першому пункту 6 слова "а також за згодою - Голова Верховного Суду України, голова Ради суддів України, голови вищих спеціалізованих судів" замінити словами "а також за згодою - Голова Верховного Суду, голови касаційних судів у складі Верховного Суду, Голова Вищої ради правосуддя, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, голова Ради суддів України";

б) пункт 9 після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:

"Рішення Ради можуть прийматися шляхом письмового опитування членів Ради, в тому числі з використанням засобів електронного зв’язку. Опитування вважається таким, що відбулося, у разі якщо у ньому взяли участь (надали відповідь) більше половини від складу Ради. Рішення вважається прийнятим, якщо воно підтримано простою більшістю голосів членів Ради, які взяли участь в опитуванні".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) у персональному складі Ради з питань судової реформи, затвердженому зазначеним Указом:

а) увести до персонального складу Ради з питань судової реформи таких осіб:


Режі БРІЙЯ

-

спеціальний радник Генерального секретаря Ради Європи по Україні (за згодою)


ДАНІШЕВСЬКА
Валентина Іванівна

-

Голова Верховного Суду (за згодою)


Довидас
ВІТКАУСКАС

-

керівник Проекту Європейського Союзу "Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні (ПРАВО)" (за згодою)


ЄМЕЦЬ
Леонід Олександрович

-

народний депутат України (за згодою)


КРАВЧЕНКО
Станіслав Іванович

-

голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (за згодою)


ЛУЦЕНКО
Юрій Віталійович

-

Генеральний прокурор України (за згодою)


Даніель РАЙАН

-

заступник директора Відділу сприяння розвитку демократії та врядування Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (за згодою)


СМОКОВИЧ
Михайло Іванович

-

голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (за згодою);

б) затвердити у персональному складі Ради з питань судової реформи таких осіб:


БАУЛІН
Юрій Васильович

-

академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор (за згодою)


БЕЛЯНЕВИЧ
Вадим Едуардович

-

заступник Голови Вищої ради правосуддя (за згодою)


БЕНЕДИСЮК
Ігор Михайлович

-

Голова Вищої ради правосуддя (за згодою)


ГУЛЬКО
Борис Іванович

-

голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду (за згодою)


КОЗЬЯКОВ
Сергій Юрійович

-

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (за згодою)


ЛЬВОВ
Богдан Юрійович

-

заступник Голови Верховного Суду, голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду (за згодою)


ШКЛЯР
Сергій Володимирович

-

заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби


РОМАНЮК
Ярослав Михайлович

-

суддя Верховного Суду України у відставці (за згодою);

в) вивести із персонального складу Ради з питань судової реформи В. Валанчюса, Ю. Вахеля, К. Джакомопулоса, О. Нечитайла, В. Сомвонгсірі, В. Шокіна, Н. Яресько.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
27 лютого 2018 року
№ 44/2018
вгору