Про структуру апарату Верховної Ради України
Постанова Верховної Ради України від 03.07.1997427/97-ВР
Документ 427/97-ВР, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.04.2000, підстава - 1678-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР
N 1678-III ( 1678-14 ) від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 31, ст.253 )
Про структуру апарату Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 28, ст.185 )
Відповідно до пункту 35 статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити структуру апарату Верховної Ради України у
складі структурних підрозділів: Секретаріат Верховної Ради України
(загальний секретаріат, секретаріати комітетів Верховної Ради
України і секретаріати Голови Верховної Ради України та його
заступників); Управління справами Верховної Ради України; Інститут
законодавства Верховної Ради України; Видавництво Верховної Ради
України (Парламентське видавництво).
2. Голові Верховної Ради України Морозу О.О.: визначити чисельність структурних підрозділів, зазначених у
пункті 1 цієї Постанови, у межах витрат, передбачених кошторисом
Верховної Ради України на оплату праці співробітників апарату, та
виходячи з його граничної чисельності 1050 одиниць; затвердити за поданням керівника апарату Верховної Ради
України до 30 вересня 1997 року положення про структурні
підрозділи, зазначені в пункті 1, передбачивши їх діяльність у
статусі юридичних осіб.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 3 липня 1997 року
N 427/97-ВРвгору