Документ 426-2003-п, поточна редакція — Редакція від 28.08.2018, підстава - 657-2018-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 31 березня 2003 р. N 426
Київ
 
 Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій 
працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам
рядового і начальницького складу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 148 ( 148-2004-п ) від 11.02.2004 N 427 ( 427-2005-п ) від 08.06.2005 N 1430 ( 1430-2006-п ) від 18.10.2006 N 407 ( 407-2007-п ) від 07.03.2007 N 148 ( 148-2008-п ) від 05.03.2008 }
 
{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
     N 11/425 ( v_425805-09 ) від 18.12.2009 }
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014 N 595 ( 595-2018-п ) від 26.07.2018 N 657 ( 657-2018-п ) від 22.08.2018 }

 
{ У назві і тексті Постанови слова "працівники (військовослужбовці) бюджетних установ (військових формувань)" в усіх відмінках замінено словами "працівники бюджетних установ, військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 148 ( 148-2004-п ) від 11.02.2004 }

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Порядок надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, що додається. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 427 ( 427-2005-п ) від 08.06.2005 )
 
     2. Міністерству транспорту, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерству фінансів, Державному комітету з питань житлово-комунального господарства, Державному комітету статистики розробити нормативи проїзду для працівників бюджетних установ, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, у межах яких будуть надаватися пільги щодо безоплатного проїзду відповідним категоріям громадян. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 427 ( 427-2005-п ) від 08.06.2005 )

 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 
     Інд. 26

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2003 р. N 426
 
ПОРЯДОК
надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних
установ, військовослужбовцям, особам рядового
і начальницького складу
 
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 148 ( 148-2004-п ) від 11.02.2004, N 427 ( 427-2005-п ) від 08.06.2005 }

 
     1. Пільги, компенсації і гарантії, на які згідно із законом мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу (далі - пільговики), щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія тощо), безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу пільговика (сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу) за попередні шість місяців (далі - середньомісячний дохід) не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, визначеної відповідно до підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 Податкового кодексу України ( 2755-17 ).
{ Пункт 1 в редакції Постанов КМ N 148 ( 148-2004-п ) від 11.02.2004, N 427 ( 427-2005-п ) від 08.06.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1430 ( 1430-2006-п ) від 18.10.2006, N 407 ( 407-2007-п ) від 07.03.2007; в редакції Постанов КМ N 148 ( 148-2008-п ) від 05.03.2008, N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014 }
 
     2. Пільги, компенсації і гарантії, на які мають право пільговики (далі - пільги), надаються шляхом відшкодування пільговику передбаченої законодавством частини фактичних витрат за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном, комунальними послугами та за проїзд (крім педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників і працівників культури, пільги яким передбачаються абзацом першим частини третьої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частиною п’ятою статті 29 Закону України "Про культуру" ( 2778-17 ) (далі - педагогічні, медичні та фармацевтичні працівники і працівники культури) у розмірі грошового еквівалента пільг, визначеного відповідно до цього Порядку. { Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1430 ( 1430-2006-п ) від 18.10.2006, N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014, N 657 ( 657-2018-п ) від 22.08.2018 }
 
     Відшкодування зазначених витрат провадиться щомісяця або раз на квартал за рішенням керівника установи.
 
     Пільги педагогічним, медичним та фармацевтичним працівникам і працівникам культури надаються щомісяця шляхом зменшення плати за користування житлом з опаленням та освітленням. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1430 ( 1430-2006-п ) від 18.10.2006 }

 
{ Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014 }

 
     3. Видатки на відшкодування витрат за надані пільговику (крім педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників і працівників культури) послуги здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих установ. { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1430 ( 1430-2006-п ) від 18.10.2006 }
 
     Зазначені кошти передбачаються в кошторисах установ згідно з кодом економічної класифікації (КЕКВ) 2730 "Інші виплати населенню". { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014 }
 
     Видатки на відшкодування витрат за надані педагогічним, медичним та фармацевтичним працівникам і працівникам культури послуги провадяться відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256 ( 256-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 10, ст. 482; 2003 р., N 44, ст. 2309; 2004 р., N 11, ст. 662, N 36, ст. 2409; 2005 р., N 37, ст. 2285; 2006 р., N 22, ст. 1613). { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1430 ( 1430-2006-п ) від 18.10.2006 }
 
     4. До членів сім'ї пільговика належать такі, що проживають разом з ним, - дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.
{ Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 148 ( 148-2004-п ) від 11.02.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 595 ( 595-2018-п ) від 26.07.2018 }

 
     5. Для відшкодування фактичних витрат пільговик подає в бухгалтерію установи заяву, довідки про розмір грошових доходів членів сім’ї за попередні шість місяців, копії документів, що підтверджують родинні зв’язки, копії квитанцій про оплату за користування житлом (квартирну плату), паливом, телефоном і за комунальні послуги у строк, за який здійснюється відшкодування (абзац другий пункту 2 цього Порядку), а також довідку про склад сім'ї (раз на рік). { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014 }
 
     Для нарахування грошового еквівалента пільг можуть використовуватися відомості у вигляді списків, довідок, даних на електронних носіях інформації, одержаних від житлово-експлуатаційних та інших підприємств і організацій, які надають послуги. { Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014 }
 
     6. Середньомісячний дохід пільговика обчислюється шляхом ділення грошових доходів пільговика за попередні шість місяців на 6.
 
     Середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу обчислюється шляхом ділення загальної суми грошових доходів усіх членів сім’ї пільговика за попередні шість місяців на 6 і на кількість членів сім’ї. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014 }
{ Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 148 ( 148-2008-п ) від 05.03.2008 }
 
     7. До складу грошових доходів пільговика (сім’ї пільговика) включається: { Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014 }
 
     1) нарахована заробітна плата, у тому числі:
 
     за роботу в надурочний час, святкові, неробочі та вихідні дні;
 
     надбавки та доплати всіх видів;
 
     підвищення розміру посадових окладів громадян, які працювали або працюють на територіях радіоактивного забруднення;
 
     премії, встановлені за системами оплати праці в установі незалежно від періодичності та джерел їх виплати (включаються пропорційно), крім одноразових за особливі заслуги;
 
     інші грошові виплати, які мають систематичний характер та підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства; { Абзац шостий підпункту 1 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1430 ( 1430-2006-п ) від 18.10.2006 }
 
     суми індексації грошових доходів населення та компенсації за втрату частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків її виплати (на час нарахувань);
 
     допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;
 
     матеріальна допомога;
 
     2) грошове забезпечення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, крім військовослужбовців строкової служби;
{ Підпункт 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014 }
 
     3) пенсії;
 
     4) стипендії.
{ Пункт 7 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014 }
 
     8. Відшкодування фактичних витрат здійснюється пільговику установою разом з іншими щомісячними виплатами (заробітна плата, грошове забезпечення, надбавки, премії, матеріальна винагорода тощо).
{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014 }
 
     9. Розмір грошового еквівалента пільг визначається у такій послідовності:
 
     1) обчислюється середньомісячний дохід відповідно до пунктів 6 і 7 цього Порядку;
 
     2) визначається загальна вартість пільг як сума вартості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, комунальних послуг, палива, користування телефоном у межах норм споживання (користування) з урахуванням знижки плати, на яку відповідно до закону пільговик має право, а також вартості безоплатного проїзду згідно з визначеними для відповідної категорії пільговиків нормативами;
 
     3) визначається різниця між величиною доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, та розміром середньомісячного доходу;
 
     4) розраховується грошовий еквівалент пільг, який дорівнює величині, визначеній відповідно до підпункту 3 цього пункту, але не більш як загальна вартість пільг, визначена відповідно до підпункту 2 цього пункту.
{ Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014 }
 
     9-1. У разі використання педагогічними, медичними, фармацевтичними працівниками або працівниками культури права на забезпечення твердим паливом установа розраховує відповідно до пункту 9 цього Порядку сукупний розмір щомісячного грошового еквівалента пільг за 12 місяців, що передують місяцю звернення.
{ Порядок доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ N 1430 ( 1430-2006-п ) від 18.10.2006 }
 
     10. Установи проводять роботу з надання пільг та організовують облік, систематизацію і зберігання інформації про пільговиків, надають їм консультації щодо порядку та умов надання пільг, зокрема: { Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 242 ( 242-2014-п ) від 09.07.2014 }
 
     1) ті, що відшкодовують пільговикам (крім педагогічних, медичних та фармацевтичних працівників і працівників культури) за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання таких установ витрати за користування житлом (квартирну плату), паливом, телефоном, комунальними послугами та за проїзд:
 
     ведуть згідно із законодавством бухгалтерський облік і складають фінансову звітність;
 
     обчислюють суми щомісячних виплат за отримані ними послуги та провадять їх разом з іншими щомісячними виплатами;
 
     2) ті, в яких працюють педагогічні, медичні та фармацевтичні працівники і працівники культури, щомісяця до 5 числа наступного періоду:
 
     розраховують відповідно до пункту 9 цього Порядку розмір пільг, що надаються працівникам;
 
     розподіляють з відома працівників обчислені суми знижки з оплати спожитих послуг між підприємствами і організаціями, що надають послуги;
 
     подають в установленому порядку органам праці та соціального захисту населення, підприємствам і організаціям, що надають послуги, відомості про працівників та розмір грошового еквівалента пільг.
{ Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 1430 ( 1430-2006-п ) від 18.10.2006 }вгору