Документ 4190-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.05.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо визначення підсудності справ про арешт
на морські судна
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 29, ст.342 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 16 Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст.
56) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення
морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням
морського порту України, в якому перебуває судно, або порту
реєстрації судна".
У зв'язку з цим частини другу - восьму вважати відповідно
частинами третьою - дев'ятою.
2. Частину четверту статті 114 Цивільного процесуального
кодексу України ( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., NN 40-42, ст. 492) доповнити абзацом такого змісту:
"Справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення
морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням
морського порту України, в якому перебуває судно, або порту
реєстрації судна".
II. Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності
для України Міжнародною конвенцією з уніфікації деяких правил щодо
накладення арешту на морські судна ( 995_g89 ) відповідно до
Закону України від 7 вересня 2011 року N 3702-VI ( 3702-17 ) "Про
приєднання України до Міжнародної конвенції з уніфікації деяких
правил щодо накладення арешту на морські судна".

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 20 грудня 2011 року
N 4190-VIвгору