Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2012412
Документ 412-2012-п, попередня редакція — Редакція від 10.09.2013, підстава - 593-2013-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 травня 2012 р. № 412
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 593 від 11.07.2013}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2012 р. № 412

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 3 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р. № 114 - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 20 березня 1998 р. № 349 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 12, ст. 449), від 7 червня 1999 р. № 986 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 23, ст. 1055), від 8 червня 2005 р. № 428 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 23, ст. 1283), від 6 червня 2007 р. № 798 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 42, ст. 1674), від 9 липня 2008 р. № 624 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 51, ст. 1699), від 8 грудня 2009 р. № 1432 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 11, ст. 522) і від 2 листопада 2011 р. № 1126 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3113), доповнити абзацом такого змісту:

“Стосовно осіб, які приймаються на службу в органи внутрішніх справ, проводиться спеціальна перевірка.”.

2. У Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 351; 2004 р., № 46, ст. 3044; 2005 р., № 20, ст. 1080; 2009 р., № 39, ст. 1318; 2010 р., № 11, ст. 522; 2011 р., № 85, ст. 3113):

1) абзаци восьмий і дев’ятий пункту 13 виключити;

2) пункт 31 доповнити абзацом такого змісту:

“Протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ.”;

3) пункт 32 доповнити абзацом такого змісту:

“Рішення про призначення на посаду державного службовця приймається за результатами спеціальної перевірки.”.

3. У Порядку проведення конкурсу для прийняття на дипломатичну службу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1754 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 47, ст. 2142; 2003 р., № 30, ст. 1546; 2010 р., № 11, ст. 522; 2011 р., № 85, ст. 3113):

1) абзаци восьмий і дев’ятий пункту 10 виключити;

2) пункт 27 доповнити абзацом такого змісту:

“Протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, з висновком про можливість перебування у довготерміновому відрядженні, в тому числі до держав з важкими кліматичними умовами.”;

3) пункт 28 доповнити абзацом такого змісту:

“Рішення про призначення на вакантну посаду працівника дипломатичної служби приймається за результатами спеціальної перевірки.”.

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 593 від 11.07.2013}

5. Пункт 5 Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1828 “Питання проходження служби в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 1, ст. 22; 2008 р., № 22, ст. 637; 2009 р., № 58, ст. 2030; 2010 р., № 11, ст. 522, ст. 537; 2011 р., № 24, ст. 980, № 85, ст. 3113), після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Стосовно осіб, які приймаються на службу до Держспецзв’язку проводиться спеціальна перевірка.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим.вгору