Документ 402-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.11.2013, підстава - 794-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 березня 2007 р. N 402
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 794 ( 794-2013-п ) від 14.08.2013 }
Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для
реалізації спільного з Міжнародним банком
реконструкції та розвитку проекту
"Удосконалення системи соціальної допомоги"
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1213 ( 1213-2010-п ) від 29.12.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 100 ( 100-2008-п ) від 27.02.2008
N 1213 ( 1213-2010-п ) від 29.12.2010
N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

{ Установити, що використання у 2008 році коштів, передбачених
у державному бюджеті ( 107-17 ) для реалізації спільного з
Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту
"Удосконалення системи соціальної допомоги", здійснюється
відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою, згідно
з Постановою КМ N 100 ( 100-2008-п ) від 27.02.2008 }
{ Установити, що кошти, передбачені у державному бюджеті
( 835-17 ) для реалізації спільного з Міжнародним банком
реконструкції та розвитку проекту "Удосконалення
системи соціальної допомоги", використовуються у 2009
році відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою,
беручи до уваги, що учасники розрахунків за субвенцією у
графі "Призначення платежу" платіжного доручення
посилаються на пункт 13 статті 48 Закону "Про Державний
бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) і відповідне
рішення про затвердження місцевого бюджету на 2009 рік,
яким визначається обсяг субвенції та порядок здійснення
відповідних видатків місцевого бюджету, згідно з
Постановою КМ N 75 ( 75-2009-п ) від 11.02.2009 }
{ Установити, що у 2010 році кошти, передбачені Міністерству
праці та соціальної політики для реалізації спільного з
Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту
"Удосконалення системи соціальної допомоги" використовуються
відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою, з
урахуванням того, що учасники розрахунків за субвенцією
у графі "Призначення платежу" платіжного доручення
посилаються на пункт 14 статті 47 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) і рішення
про затвердження місцевого бюджету на 2010 рік, в якому
визначено обсяг субвенції та порядок здійснення відповідних
видатків місцевого бюджету, згідно з Постановою КМ N 411
( 411-2010-п ) від 09.06.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для реалізації спільного з Міжнародним банком
реконструкції та розвитку проекту "Удосконалення системи
соціальної допомоги", що додається. { Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1213 ( 1213-2010-п ) від 29.12.2010 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2007 р. N 402
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для реалізації спільного з
Міжнародним банком реконструкції та розвитку
проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги"
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1213 ( 1213-2010-п ) від 29.12.2010 }
{ У тексті Порядку слова і цифри "за програмою 2501630"
замінено словами "за програмою" згідно з Постановою КМ
N 1213 ( 1213-2010-п ) від 29.12.2010 }
{ У тексті Порядку слово "Мінпраці" замінено словом
"Мінсоцполітики", а слова "Державне казначейство"
в усіх відмінках - словом "Казначейство" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }

1. Цей Порядок визначає механізм використання розпорядниками
коштів державного бюджету нижчого рівня та головними
розпорядниками коштів місцевих бюджетів передбачених у державному
бюджеті коштів за програмою "Вдосконалення системи соціальної
допомоги" (далі - програма) та коштів за програмою "Субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту
приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих
органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці
Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі
та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання
спільного із Світовим банком проекту "Удосконалення системи
соціальної допомоги" (далі - субвенція). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1213
( 1213-2010-п ) від 29.12.2010 }
2. Розпорядниками коштів державного бюджету нижчого рівня за
програмою є:
на регіональному рівні - Міністерство соціальної політики
Автономної Республіки Крим, головні управління праці та
соціального захисту населення обласних, Головне управління
соціального захисту населення Київської міської і управління праці
та соціального захисту населення Севастопольської міської
держадміністрацій (далі - регіональні підрозділи); { Абзац другий
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35
( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
на місцевому рівні - структурні підрозділи з питань праці та
соціального захисту населення районних держадміністрацій (далі -
районні підрозділи).
3. Головними розпорядниками субвенції є:
за місцевими бюджетами регіонального рівня - регіональні
підрозділи, зазначені в абзаці другому пункту 2 цього Порядку;
за міськими і районними у містах бюджетами - структурні
підрозділи з питань праці та соціального захисту населення
виконавчих органів міських, міст республіканського Автономної
Республіки Крим і обласного значення, районних у містах рад,
районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій (далі -
міські та районні у містах підрозділи).
4. Регіональні, районні, міські та районні у містах
підрозділи в рамках реалізації спільного з Міжнародним банком
реконструкції та розвитку проекту "Удосконалення системи
соціальної допомоги" (далі - проект):
розробляють графіки робіт;
проводять закупівлю товарів (робіт, послуг) та укладають з
постачальниками (виконавцями, надавачами) відповідні договори.
Закупівлі здійснюються в межах доведеного Мінсоцполітики обсягу
бюджетних коштів на їх фінансування;
беруть зобов'язання щодо здійснення видатків, пов'язаних з
реалізацією проекту, в межах затверджених кошторисів. Зазначені
зобов'язання підлягають відповідному коригуванню у разі
невиконання на кінець року плану надходження коштів за програмою
і субвенції (далі - бюджетні кошти) до спеціального фонду
державного бюджету;
здійснюють у межах затверджених кошторисів видатки для
виконання зобов'язань перед постачальниками (виконавцями,
надавачами) товарів (робіт, послуг);
забезпечують відповідно до законодавства, Угоди про позику
(Проект удосконалення системи соціальної допомоги) між Україною та
Міжнародним банком реконструкції та розвитку ( 996_053 ),
підписаної 28 листопада 2005 р. у м. Києві і ратифікованої Законом
України від 8 лютого 2006 р. N 3408-IV ( 3408-15 ) (далі - Угода
про позику), та Порядку підготовки реєстрів планових фінансових
зобов'язань та звітів за проектом, затвердженого Мінсоцполітики,
підготовку реєстрів планованих фінансових зобов'язань (далі -
реєстри), звітів, зберігання фінансових та інших документів,
ведення бухгалтерського обліку та доступ аудиторів для проведення
аудиту в рамках реалізації проекту; { Абзац шостий пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 100 ( 100-2008-п ) від
27.02.2008 }
здійснюють як розпорядники бюджетних коштів інші функції
відповідно до законодавства.
Районні, міські та районні у містах підрозділи, розташовані в
приміщеннях, що не належать їм на праві власності, забезпечують
укладення договорів оренди таких приміщень або оформляють в іншому
порядку згідно із законодавством право на користування такими
приміщеннями на строк не менше ніж 10 років.
5. Регіональні підрозділи проводять за процедурою, визначеною
Угодою про позику ( 996_053 ), закупівлю товарів, робіт і послуг
(крім робіт з ремонту приміщень) для відповідних підрозділів на
основі типової тендерної/конкурсної документації, розробленої
Мінсоцполітики.
Районні, міські та районні у містах підрозділи проводять за
процедурою, визначеною Угодою про позику ( 996_053 ), закупівлю
робіт з ремонту приміщень (крім робіт з виготовлення
проектно-кошторисної документації) на основі типової
тендерної/конкурсної документації, розробленої Мінсоцполітики.
6. Регіональні підрозділи проводять централізовану закупівлю
робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації для ремонту
приміщень районних, міських та районних у містах підрозділів.
Фінансування робіт з виготовлення проектно-кошторисної
документації здійснюють регіональні підрозділи на підставі
укладених договорів за рахунок видатків для проведення робіт з
ремонту приміщень у межах затверджених кошторисів за програмою.
7. Казначейство здійснює в установленому законодавством
порядку відкриття відповідних рахунків у його територіальних
органах для обліку:
коштів за програмою та використання їх регіональними і
районними підрозділами;
субвенції та використання її міськими та районними у містах
підрозділами.
Розподіл бюджетних коштів
8. Річні обсяги коштів за програмою затверджуються в
установленому законодавством порядку в кошторисах:
регіональних підрозділів - для фінансування заходів з
реалізації проекту в межах відповідних бюджетних призначень;
районних підрозділів - для фінансування робіт з ремонту їх
приміщень у межах зведених кошторисів регіональних підрозділів в
обсягах, визначених на підставі розподілу, відповідно до пунктів
10 і 11 цього Порядку.
9. Субвенція між місцевими бюджетами розподіляється згідно з
показниками міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з
місцевими бюджетами, визначеними законом про Державний бюджет
України на відповідний рік, та пунктами 10 і 11 цього Порядку і
затверджується в установленому законодавством порядку. { Абзац
перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 100
( 100-2008-п ) від 27.02.2008; в редакції Постанови КМ N 1213
( 1213-2010-п ) від 29.12.2010 }
Річні обсяги коштів головним розпорядникам коштів місцевих
бюджетів для фінансування робіт з ремонту приміщень міських та
районних у містах підрозділів за рахунок субвенції затверджуються
у кошторисах відповідно до законодавства.
10. Регіональні підрозділи на основі проектно-кошторисної
документації та відповідно до пункту 11 цього Порядку проводять
розподіл коштів між районними, міськими та районними у містах
підрозділами у межах обсягу бюджетних коштів, передбаченого
регіону для фінансування робіт з ремонту приміщень і доведеного
Мінсоцполітики (далі - обсяг позики на ремонт приміщень у
регіоні).
Зазначений розподіл підлягає узгодженню з Мінсоцполітики.
11. Розрахунок обсягу коштів для фінансування робіт з ремонту
приміщень районного, міського та районного у місті підрозділу
проводиться у такому порядку:
1) у разі коли за проектно-кошторисною документацією вартість
повного комплексу першочергових робіт з ремонту приміщень
перевищує обсяг позики на ремонт приміщень в регіоні, доведений
Мінсоцполітики, розрахунок здійснюється за такою формулою:
V = Vp х M / Vp,
i i
де V - розрахований підрозділу обсяг коштів для фінансування
i робіт з ремонту приміщень (тис. гривень);
Vp - оцінна вартість повного комплексу першочергових робіт з
i ремонту приміщень підрозділу, що бере участь у проведенні прийому
громадян, призначенні та виплаті соціальної допомоги за принципом
"єдиного вікна", за проектно-кошторисною документацією
(тис. гривень);
M - обсяг позики на ремонт приміщень в регіоні, доведений
Мінсоцполітики (тис. гривень);
Vp - оцінна вартість першочергових робіт з ремонту приміщень
усіх підрозділів регіону за проектно-кошторисною документацією
(тис. гривень);
2) в інших випадках розрахунок здійснюється за такою
формулою:
V = Vp + (Vdod х (M - Vp) / Vdod),
i i i
де Vdod - оцінна вартість повного комплексу додаткових робіт
i з ремонту приміщень підрозділу за проектно-кошторисною
документацією (тис. гривень);
Vdod - вартість додаткових робіт з ремонту приміщень
підрозділів регіону за проектно-кошторисною документацією
(тис. гривень).
12. У разі забезпечення бюджетними коштами не в повному
обсязі видатки, пов'язані з ремонтом приміщень районних і міських
та районних у містах підрозділів, можуть здійснюватися за рахунок
призначень, передбачених у місцевих бюджетах.

{ Розділ "Підготовка реєстрів та звітів за проектом"
виключено на підставі Постанови КМ N 100 ( 100-2008-п ) від
27.02.2008 }

Перерахування бюджетних коштів та
здійснення видатків за програмою
19. Мінсоцполітики на підставі даних зведених реєстрів,
отриманих і зареєстрованих згідно з Порядком підготовки реєстрів
планових фінансових зобов'язань та звітів за проектом,
затвердженим Мінсоцполітики, готує і подає Мінфіну платіжні
документи для забезпечення надходження коштів на відповідні
рахунки в Казначействі. Після надходження коштів Мінсоцполітики
готує в установленому законодавством порядку і подає Казначейству
розподіл асигнувань для перерахування:
бюджетних коштів за програмою регіональним підрозділам;
субвенції на відповідні рахунки бюджету Автономної Республіки
Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських бюджетів,
відкриті в територіальних органах Казначейства. { Пункт 19 в редакції Постанови КМ N 100 ( 100-2008-п ) від
27.02.2008 }
19-1. Казначейство протягом трьох операційних днів після
надходження від Мінсоцполітики даних про розподіл асигнувань
перераховує кошти за програмою на відповідні рахунки регіональних
підрозділів, відкриті в територіальних органах Казначейства. { Пункт 19-1 в редакції Постанови КМ N 100 ( 100-2008-п ) від
27.02.2008 }
20. Перерахування коштів регіональним і районним підрозділам
здійснюється згідно з Порядком обслуговування державного бюджету
за видатками ( z0716-04 ), затвердженим Казначейством, з
урахуванням фактичного надходження бюджетних коштів на відповідні
рахунки, відкриті в Казначействі та його територіальних органах.
21. Видатки з державного бюджету регіональним підрозділам
здійснюються в установленому законодавством порядку в межах
затверджених кошторисів за програмою для фінансування закупівлі
товарів, робіт і послуг відповідно до плану заходів з реалізації
проекту.
Видатки з державного бюджету районним підрозділам
здійснюються у встановленому законодавством порядку в межах
затверджених кошторисів за програмою для фінансування робіт з
ремонту їх приміщень відповідно до плану заходів з реалізації
проекту. Видатки, пов'язані з ремонтом приміщень, здійснюються у
разі підтвердження відповідними районними підрозділами права
власності або права користування приміщенням строком не менше ніж
10 років.
Перерахування субвенції та здійснення видатків
22. Субвенція перераховується згідно з Порядком
казначейського обслуговування місцевих бюджетів ( z0919-02 ),
затвердженим Казначейством.
Казначейство протягом трьох операційних днів після
надходження від Мінсоцполітики даних про розподіл асигнувань
перераховує із спеціального фонду державного бюджету субвенцію на
відповідні рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних,
Київського і Севастопольського міських бюджетів, відкриті в
територіальних органах Казначейства.
Перерахування субвенції з державного бюджету здійснюється у
межах річних обсягів субвенції, затверджених для відповідного
регіону законом про Державний бюджет України на відповідний рік,
відповідно до сум, зазначених у розподілах, з урахуванням
фактичного надходження субвенції на відповідні рахунки, відкриті в
Казначействі. { Абзац третій пункту 22 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 100 ( 100-2008-п ) від 27.02.2008,
N 1213 ( 1213-2010-п ) від 29.12.2010 }
Перерахування субвенції з бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних, Київського і Севастопольського міських бюджетів
здійснюється у межах річних обсягів субвенції для відповідних
міських та районних у містах бюджетів, затверджених рішеннями про
бюджет відповідних місцевих рад з урахуванням фактичного
надходження субвенції на відповідні рахунки, відкриті в
територіальних органах Казначейства.
Територіальні органи Казначейства протягом одного
операційного дня після надходження субвенції перераховують кошти у
повному обсязі на відповідні рахунки міських та районних у містах
підрозділів.
23. Видатки міських та районних у містах підрозділів за
рахунок субвенції проводяться з районних у мм. Києві та
Севастополі, міських, міст республіканського Автономної Республіки
Крим і обласного значення та районних у містах бюджетів у
встановленому законодавством порядку в межах затверджених
кошторисів для фінансування робіт з ремонту їх приміщень
відповідно до плану заходів з реалізації проекту. Видатки на
ремонт приміщень здійснюються у разі підтвердження відповідним
міським або районним у місті підрозділом права власності або права
користування приміщенням строком не менше ніж 10 років.
24. Учасники розрахунків за субвенцією у графі "Призначення
платежу" платіжного доручення зазначають статтю закону про
Державний бюджет України на відповідний рік, якою субвенцію
віднесено до джерел фінансування спеціального фонду місцевих
бюджетів, і рішення про місцевий бюджет на відповідний рік, якими
визначено обсяг субвенції та порядок здійснення відповідних
видатків місцевим бюджетам. { Пункт 24 в редакції Постанов КМ N 100 ( 100-2008-п ) від
27.02.2008, N 1213 ( 1213-2010-п ) від 29.12.2010 }
25. Казначейство щомісяця подає Мінсоцполітики звітність у
встановленій формі про використання субвенції, що надійшла до
місцевих бюджетів.
26. Залишки коштів за програмою і субвенції на рахунках
регіональних, районних, міських та районних у містах підрозділів,
які не були використані ними протягом року, зберігаються та
використовуються відповідно до положень частини другої статті 57
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) у наступному бюджетному
періоді.
27. Складення та подання фінансової звітності про
використання коштів за програмою та субвенції, а також контроль за
цільовим і ефективним їх витрачанням здійснюються в установленому
законодавством порядку.вгору