Документ 4016-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.08.2010, підстава - 2453-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42,
N 43, N 44-45, ст.529 }
Про доповнення Постанови Верховної Ради України
"Про порядок введення в дію Закону України "Про
статус суддів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 26, ст.214 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Постанови Верховної Ради України "Про порядок
введення в дію Закону України "Про статус суддів" ( 2863-12 ) такі
доповнення:
Пункт 1 доповнити абзацами другим і третім такого змісту: "Встановити, що право на отримання щомісячного довічного
грошового утримання, передбаченого статтею 43 Закону України "Про
статус суддів" ( 2862-12 ), поширюється також на суддів, які до
введення цього Закону в дію вийшли на пенсію за віком за умови
наявності у них стажу роботи на посаді судді не менше 20 років.
Суддям, яким не присвоєно кваліфікаційні класи, розмір
щомісячного довічного грошового утримання обчислюється з
урахуванням посадового окладу судді, який працює на відповідній
посаді, і доплати за вислугу років. Щомісячне довічне грошове утримання суддям Конституційного
Суду України, Верховного Суду України виплачується за рахунок
державного бюджету зазначеними судами; суддям арбітражних судів -
Вищим арбітражним судом України; суддям військових судів -
Міністерством оборони України; суддям інших судів - Міністерством
юстиції України. Щомісячне довічне грошове утримання суддям у
відставці виплачується в суді за останнім місцем роботи або, за їх
вибором, у суді за місцем їх проживання. В разі зміни заробітної
плати суддів розмір щомісячного довічного грошового утримання
судді у відставці обчислюється виходячи з нового розміру
заробітної плати судді, який працює на відповідній посаді".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 24 лютого 1994 року
N 4016-XIIвгору