Документ 3995-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.11.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Перелік документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 23, ст.238 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункти 118 і 119 Переліку документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України
"Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності" ( 3392-17 ) (із змінами, внесеними
Законом України від 8 липня 2011 року N 3677-VI) ( 3677-17 ),
виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом
України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності" ( 3392-17 ).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 3 листопада 2011 року
N 3995-VIвгору