Меморандум про створення і діяльність Японського центру в Україні
Кабінет Міністрів України, Японія; Меморандум, Міжнародний документ від 19.05.1997
Документ 392_001, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 17.12.1997, підстава - 742/97-ВР
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 05.02.1998. Подивитися в історії? )


Меморандум
про створення і діяльність
Японського центру в Україні
( Меморандум ратифіковано Законом N 742/97-ВР від 17.12.97 )

Дата підписання: 19.05.1997 Дата ратифікації Україною: 17.12.1997 Дата набрання чинності для України : 05.02.1998
Представники Уряду України і Уряду Японії, далі - Сторони, сповнені рішучості сприяти дружнім стосункам між Україною і
Японією шляхом поглиблення взаємної довіри і розуміння, враховуючи, що сприяння цим стосункам не тільки відповідало б
загальним інтересам народів як України, так і Японії, але було б
також у значній мірі внеском у справу миру і стабільності у
відповідних регіонах і в усьому світі, підтверджуючи дух Спільної Заяви України і Японії ( 392_031 )
підписаної 23 березня 1995 року у Токіо, про те, що широкий
обмін між народами (включаючи молодь) обох країн у таких галузях
як наука і техніка, культура і мистецтво, має велике значення у
поглибленні взаємної довіри і розуміння між народами обох країн, маючи консультації згідно з параграфом 3 статті 1 Угоди про
створення Комітету у справах співробітництва, підписаної 12 січня
1993 року у Москві і з внесеними поправками Протоколом, підписаним
15 березня 1993 у Москві і Протоколу, підписаного 13 жовтня 1993
року у Токіо (далі "Угода"), щодо внесків, які повинні бути
використані для сприяння реформі, спрямованій на перехід до
ринкової економіки, а також з метою розвитку людських ресурсів у
галузі економіки України, які є частиною внесків, зроблених до
Комітету у справах співробітництва (далі - Комітет), на основі
Угоди, з метою сприяння реформам, відповідно до рішення Уряду Японії створити Японський центр у
Києві (далі - Центр), згідно зі статтею 4 Угоди, вирішили про наступне:
I. Основи діяльності Центру
(1) Центр буде засновано в університеті "Києво-Могилянська
Академія".
(2) Посольство Японії в Україні і Національне агентство
України з реконструкції та розвитку здійснять консультації по
заснуванню і управлінню Центром.
(3) Центр у співробітництві з Посольством Японії в Україні з
дотриманням вимог чинного законодавства України здійснює свою
діяльність відповідно до положень цього Меморандуму.
(4) Центр може здійснювати свою діяльність у Києві та інших
містах України і може встановлювати прямі контакти з
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади,
органами державної влади, неурядовими організаціями та установами,
місцевими адміністраціями і з фізичними особами України.
(5) Українська Сторона погоджується, що Центр може вживати
необхідних заходів, щоб інформувати громадськість про його
діяльність.
(6) Персонал Центру складається з японських та українських
громадян. Секретаріат Комітету, за погодженням з Національним
агентством України з реконструкції та розвитку, визначає
чисельність персоналу.
Японська Сторона, на основі рішення Секретаріату Комітету,
повідомляє Українську Сторону про зайнятість японського персоналу
і заплановану тривалість зайнятості.
II. Діяльність Центру в галузі надання допомоги
(1) Основними видами діяльності Центру є такі: а) приймати лекторів та інструкторів Японської Сторони і
організовувати семінари і лекції для передачі японського досвіду і
ноу-хау та розвитку людських ресурсів для ринкової економіки. б) надавати особам, які досягли відмінних успіхів серед
учасників семінарів та лекцій, згаданих у параграфі (а),
можливість брати участь у таких програмах навчання, як навчання на
робочих місцях на японських підприємствах та навчальних програмах
в Університетах та інших учбових закладах. в) приймати експертів Японської Сторони, здійснювати інші
види гуманітарної і технічної допомоги з метою сприяння реформам в
Україні. г) надавати необхідну допомогу фахівцям та іншим особам,
відрядженим Японською Стороною з метою сприяння реформам в
Україні. д) здійснювати будь-яку іншу некомерційну діяльність
відповідно до призначення цього Меморандуму. (2) експерти та штат Центру з Японії та третіх країн,
відряджені для створення Центру та управління ним, не
займатимуться в Україні підприємницькою діяльністю, крім тієї, яка
передбачена цим Меморандумом.
III. Заходи Української Сторони, спрямовані на
створення і діяльність Центру.
Українська Сторона, згідно з діючим законодавством України,
вживає наступних невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення
умов для створення і діяльності Центру: (1) Забезпечує невідкладне митне оформлення товарів і
обладнання, імпортованого в Україну для створення і діяльності
Центру.
(2) Не стягує мито, збори по імпорту та інші податки на
товари, обладнання і послуги, імпортовані або придбані в Україні
для створення і діяльності Центру. Списки товарів, обладнання і
послуг для вищезгаданого, подаються Секретаріатом Комітету до
Національного агентства України з реконструкції та розвитку для
підтвердження.
(3) Не стягує податки на доходи експертів та персоналу, що
прибувають з Японії та третіх країн для створення та управління
Центром.
Не стягує митні збори, податки та інші обов'язкові платежі на
товари, що використовуються для службових і особистих цілей цими
експертами та персоналом під час терміну, поки ці особи займають
зазначені посади. Згадані вище товари можуть бути відчуженими
тільки за умови, якщо сплачені мито та податки, передбачені
законодавством України. (4) Сприяє видачі віз фахівцям Японії і третіх країн,
відряджених для створення і діяльності Центру, і видає офіційні
документи, які засвідчують, що ці фахівці є особами, зайнятими у
реалізації допомоги, а також докладає зусиль для забезпечення
безпеки фахівців з Японії і третіх країн, відряджених для
створення і діяльності Центру протягом їхнього перебування в
Україні.
IV. Будь-які спори щодо тлумачення або застосування цього
Меморандуму вирішуватимуться, у разі необхідності, шляхом
консультацій між Сторонами. Кожна з Сторін може запропонувати в
письмовій формі доповнення та зміни до положень цього Меморандуму.
V. Цей Меморандум набуває чинності після надходження
підтвердження Української Сторони до Секретаріату Комісії через
Посольство Японії в Україні про здійснення внутрішньодержавних
процедур.
Вчинено у м.Токіо 19 травня 1997 р. у двох примірниках,
кожний українською, японською та англійською мовами, при цьому усі
тексти є рівно автентичними. У разі розбіжностей в тлумаченні
перевага надаватиметься англійському тексту.
За Уряд України За Уряд Японії
(підпис) (підпис)вгору