Документ 389/2012, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.05.2015, підстава - 287/2015

Указ
Президента України

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України»

{Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 287/2015 від 26.05.2015}

Відповідно до пунктів 1 і 17 частини першої статті 106, статті 107 Конституції України, частини другої статті 2 Закону України «Про основи національної безпеки України» постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України» (додається).

{Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента № 287/2015 від 26.05.2015}

3. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити виконання Стратегії національної безпеки України;

2) опрацювати та забезпечити у шестимісячний строк у встановленому порядку:

удосконалення системи моніторингу стану національної безпеки України, зокрема шляхом запровадження показників (індикаторів) стану національної безпеки, збору, обробки та аналізу інформації про розвиток ситуації в різних сферах національної безпеки за визначеними показниками (індикаторами) стану національної безпеки, оцінки ситуації, прогнозування її розвитку і можливих негативних наслідків;

визначення механізму оперативного реагування на ризики та загрози національній безпеці;

запровадження єдиних форм інформування керівниками центральних і місцевих органів виконавчої влади про розвиток ситуації в різних сферах національної безпеки за визначеними показниками (індикаторами) стану національної безпеки та прогнозів щодо показників (індикаторів) стану національної безпеки на п'ятирічний період.

4. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям доповідати щорічно до 1 лютого Раді національної безпеки і оборони України інформацію про розвиток ситуації в різних сферах національної безпеки за визначеними показниками (індикаторами) стану національної безпеки та прогнози щодо показників (індикаторів) стану національної безпеки на п'ятирічний період.

5. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України разом із Національним інститутом стратегічних досліджень подавати щорічно до 1 квітня, а в разі необхідності - невідкладно доповіді про стан національної безпеки України.

6. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
8 червня 2012 року
№ 389/2012{Нова радакція Стратегії національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється» втратила чинність на підставі Указу Президента № 287/2015 від 26.05.2015}вгору