Документ 386-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.05.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.06.2015. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо частки реклами, яка розповсюджується на телебаченні і радіо

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 28, ст.248)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2014 р., № 30, ст. 1010) такі зміни:

1) у статті 5-1:

у частині другій слова "доби та/або" виключити;

у частині п’ятій слова "доби та/або" виключити, а слова "частинами першою та другою" замінити словами "частиною першою";

у частині шостій слова "частиною другою" замінити словами "частиною першою";

2) частини першу і другу статті 13 викласти в такій редакції:

"1. На телебаченні час мовлення, відведений на рекламу і телепродаж, не може перевищувати 15 відсотків протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення.

2. На радіо час мовлення, відведений на рекламу, не може перевищувати 20 відсотків протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 травня 2015 року
№ 386-VIII
вгору