Документ 360-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.09.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.09.2008. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України
і Комісією Європейських Співтовариств
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 48, ст.356 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Ратифікувати Рамкову угоду між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств ( 994_763 ), вчинену 12 грудня 2006 року в м. Брюсселі (додається), із заявою, зробленою під час її підписання, такого змісту:
 
     "Українська Сторона заявляє, що при застосуванні Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств ( 994_763 ):
 
     термін "заходи", застосований у пункті 1.3 статті 1, означає заходи, що попередньо погоджені з Урядом України та підпадають під дію регламентів, зазначених у преамбулі цієї Угоди ( 994_763 );
 
     термін "іноземний експерт", застосований у пунктах 2.2 і 2.3 статті 2 та у пункті 3.7 статті 3, означає фізичну особу - нерезидента України, яка в установленому порядку залучена іноземним підрядником до виконання проекту (програми) зовнішньої допомоги, що фінансується Європейським Співтовариством;
 
     термін "контракт", застосований у пунктах 3.2-3.7 статті 3, означає письмовий договір між Комісією Європейських Співтовариств та юридичною або фізичною особою, укладений з метою виконання проекту (програми) зовнішньої допомоги, що фінансується Європейським Співтовариством;
 
     термін "іноземний підрядник", застосований у пункті 3.5 статті 3, означає суб'єкта економічної діяльності (юридична або фізична особа) - нерезидента України, з яким Комісія Європейських Співтовариств уклала письмовий договір з метою виконання проекту (програми) зовнішньої допомоги, що фінансується Європейським Співтовариством.
 
     Положення пункту 3.5 статті 3 застосовується до іноземних підрядників та їх працівників - нерезидентів України, які провадять діяльність виключно відповідно та на виконання цієї Угоди ( 994_763 )".

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 3 вересня 2008 року
N 360-VIвгору