Документ 3544-XII, поточна редакція — Прийняття від 21.10.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 44, ст.417 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про мобілізаційну підготовку
та мобілізацію" ( 3543-12 ) з моменту його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України: подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення до
законодавчих актів змін і доповнень, що випливають з цього Закону; розробити у тримісячний строк проект Положення про
мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових
формувань, створених відповідно до законодавства України, та про
порядок проведення мобілізації і подати його Президентові України
на затвердження.
3. Доручити Кабінету Міністрів України:
разом з Генеральною прокуратурою, Верховним Судом, Вищим
арбітражним судом України подати Верховній Раді України пропозиції
про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України
( 2001-05, 2002-05 ), Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ), Арбітражного процесуального кодексу
України ( 1798-12 ) щодо відповідальності посадових осіб, винних
у порушенні Закону України "Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію" ( 3543-12 ); спільно з Національним банком України подати до Верховної
Ради України пропозиції про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ) щодо
механізму кредитування заходів, пов'язаних з мобілізаційною
підготовкою та мобілізацією.
4. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
( 3543-12 ) застосовуються чинні акти законодавства з цих питань,
якщо вони не суперечать зазначеному Законові.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 21 жовтня 1993 року
N 3544-XIIвгору