Документ 3314-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.07.2015, підстава - 1697-VII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР,
2015, N 2-3, ст.12 }
Про внесення зміни до статті 50
Закону України "Про прокуратуру" щодо складових
грошового утримання у разі загибелі
прокурора або слідчого прокуратури
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 19-20,
ст.156 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину п'яту статті 50 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53,
ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474) після слів "грошового утримання
за останньою посадою" доповнити словами "що складається з
посадового окладу та надбавки за класний чин".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 січня 2006 року
N 3314-IVвгору