Документ 3284-XII, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 02.07.1993, підстава - 3290-XII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про пенсійне забезпечення"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 29, ст.303 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 3290-XII ( 3290-12 ) від 17.06.93, ВВР, 1993, N 29, ст.304 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3,
ст.10, N 32, ст.459) такі зміни і доповнення:
1. Пункт "а" статті 3 після слова "кооперативах" доповнити
словами "(у тому числі за угодами цивільно-правового характеру)".
2. Перше речення статті 4 та пункт "а" статті 77 після
слів "про пенсійне забезпечення військовослужбовців" доповнити
словами "та осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ".
3. У частині другій статті 8 друге речення після слова
"організаціями" доповнити словами "(в тому числі й тими, що
використовують працю громадян за угодами цивільно-правового
характеру)".
4. Пункт "а" частини третьої статті 56 після слова "в'язнів"
доповнити словами "і робота за угодами цивільно-правового
характеру".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 червня 1993 року
N 3284-XIIвгору