Документ 3192-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.08.2010, підстава - 2453-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42,
N 43, N 44-45, ст.529 }
Про доповнення Постанови Верховної Ради України
"Про порядок введення в дію Закону України "Про
статус суддів" від 15 грудня 1992 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 24, ст.265 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Доповнити пункт 3 Постанови Верховної Ради України "Про
порядок введення в дію Закону України "Про статус суддів"
( 2863-12 ) від 15 грудня 1992 року частиною другою такого змісту:
"До прийняття Верховною Радою України законів України "Про
кваліфікаційні комісії суддів" та "Про атестаційно-дисциплінарні
комісії суддів" і введення їх в дію в Україні продовжують діяти
кваліфікаційні та дисциплінарні колегії суддів областей, міста
Києва та Верховного Суду України, створені відповідно до
положень, затверджених указами Президії Верховної Ради Української
РСР від 15 грудня 1989 року, порядок призначення суддів
арбітражних судів регулюється Законом України "Про арбітражний
суд" ( 1142-12 ) від 4 червня 1991 року". Цей пункт Постанови доповнити частиною третьою такого змісту: "Зупинити дію частини другої статті 7 Закону України "Про
статус суддів" ( 2862-12 ) до 1 січня 1994 року".
Пункт 6 доповнити частиною другою такого змісту: "Встановити, що при обрахуванні стажу роботи судді
арбітражного суду відповідно до пункту 1 статті 43, пунктів 4, 5
статті 44 Закону України "Про статус суддів" враховується час його
попередньої роботи на посаді державного арбітра державного
арбітражу, арбітра арбітражного суду".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 6 травня 1993 року
N 3192-XIIвгору