Документ 3174-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.12.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2007. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 10 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.181 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Статтю 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1; 2005 р., N 9 ст. 185, N 16, ст. 262) доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
     "4) дітей померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.
 
     2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня прийняття цього Закону:
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 1 грудня 2005 року
N 3174-IVвгору