Документ 313/96-ВР, попередня редакція — Редакція від 29.03.2007, підстава - 398-V
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари
(продукцію)

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 42, ст. 201 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 767/97-ВР від 23.12.97, ВВР, 1998, N 17, ст. 82 }
{ Додатково див. Указ Президента N 680/98 від 24.06.98 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 276-XIV ( 276-14 ) від 20.11.98, ВВР, 1998, N 52, ст. 327
N 311-XIV ( 311-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст. 34
N 620-XIV ( 620-14 ) від 05.05.99, ВВР, 1999, N 30, ст. 241
N 969-XIV ( 969-14 ) від 14.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст. 350
N 964-XIV ( 964-14 ) від 15.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст. 346
N 1214-XIV ( 1214-14 ) від 04.11.99, ВВР, 1999, N 52, ст. 464
- набуває чинності з 01.01.2000
N 1331-XIV ( 1331-14 ) від 21.12.99, ВВР, 2000, N 4, ст. 30
N 1521-III ( 1521-14 ) від 02.03.2000, ВВР, 2000, N 19, ст. 145
N 1581-III ( 1581-14 ) від 23.03.2000, ВВР, 2000, N 24, ст. 181
N 1648-III ( 1648-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст. 214
N 1813-III ( 1813-14 ) від 13.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст. 320
N 1962-III ( 1962-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 43, ст. 372
N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 24, ст. 125
N 195-IV ( 195-15 ) від 24.10.2002, ВВР, 2002, N 50, ст. 365
- набирає чинності з 01.01.2003 року
N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 2565-IV ( 2565-15 ) від 17.05.2005, ВВР, 2005, N 21, ст.304 }
{ Зміни по Закону N 3502-IV ( 3502-15 ) від 23.02.2006 будуть
внесені після затвердження Кабінетом Міністрів України
переліку підприємств, які мають право виробляти бензини
моторні сумішеві з добавками на основі біоетанолу, вміст
якого в зазначених бензинах становить від 2 об'ємних
відсотків або з вмістом ефіру етил-трет-бутилового (ЕТБЕ)
від 5 об'ємних відсотків: А-92 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек,
( 1375-2007-п ) і правил зберігання та реалізації таких
бензинів у роздрібній мережі }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом}
N 398-V ( 398-16 ) від 30.11.2006, ВВР, 2007, N 3, ст.31 }

1. Затвердити ставки акцизного збору і ввізного мита на такі
товари (продукцію):
------------------------------------------------------------------ Код виробів |Опис товару |Ставки акцизного |Ставки за УКТ ЗЕД | згідно з |збору у твердих |специфічного ( 2371а-14 ) | УКТ ЗЕД |ставках з одиниці|ввізного мита | |товару (продук- |(пільгові, повні) | |ції) або у від- | | |сотках до обороту| ------------------------------------------------------------------ 2203 00 Пиво із солоду 0,31 грн. за 1 л 0,5 євро за 1 л
(солодове)
Легкі дистиляти:
2710 00 11 00 для специфіч- 12 євро за 1000 15 євро за 1000
них процесів кг кг
переробки
2710 00 15 00 для хімічних 12 євро за 1000 15 євро за 1000
перетворень в кг кг
процесах, не
зазначених у
позиції
2710 00 110
Спеціальні бензини:
2710 00 21 00 уайт-спірит 12 євро за 1000 15 євро за 1000
кг кг
2710 00 25 00 інші 20 євро за 1000 15 євро за 1000
кг кг
Бензини моторні:
2710 00 26 00 бензини 20 євро за 1000 15 євро за 1000
авіаційні кг кг
2710 00 37 00 паливо 20 євро за 1000 15 євро за 1000
бензинове кг кг
реактивне
2710 00 39 00 інші легкі 20 євро за 1000 15 євро за 1000
фракції кг кг
Середні дистиляти:
2710 00 41 00 для специфіч- 20 євро за 1000 15 євро за 1000
них процесів кг кг
переробки
2710 00 45 00 для хімічних 12 євро за 1000 15 євро за 1000
перетворень в кг кг
процесах, не
зазначених у
позиції
2710 00 410
для інших цілей:
гас (керосин):
2710 00 51 00 паливо 12 євро за 1000 15 євро за 1000
реактивне кг кг
2710 00 55 00 інший 20 євро за 1000 15 євро за 1000
2710 00 59 00 кг кг
2710 00 27 11 тільки бензини 60 євро за 1000 40 євро за 1000
2710 00 32 01 моторні (ГСТУ кг кг
2710 00 34 11 320.00149943.
2710 00 36 01 015-2000)
сумішеві з
вмістом не
менше 5%
високооктанових
кисневмісних
добавок (ВКД):
А-76 Ек,
А-80 Ек,
А-98 Ек
2710 00 27 31 тільки бензини 60 євро за 1000 15 євро за 1000
2710 00 29 01 моторні (ГСТУ кг
2710 00 34 31 320.00149943.
015-2000)
сумішеві з
вмістом не
менше 5%
високооктанових
кисневмісних
добавок (ВКД):
А-92 Ек,
АІ-93 Ек,
А-95 Ек
2710 00 27 19 бензини 60 євро за 1000
2710 00 32 09 моторні: А-72, кг
2710 00 34 19 А-76, А-80,
2710 00 36 09 А-98 та бензини
моторні інших
марок
2710 00 27 39 бензини 60 євро за 1000
2710 00 27 90 моторні: А-90, кг
2710 00 29 09 А-91, А-92,
2710 00 34 39 АІ-93, А-95,
2710 00 34 90 А-96
2710 00 61 00 Важкі дистиляти з вмістом масової
2710 00 65 00 (дизельне частини сірки
2710 00 69 00 пальне) понад 0,2 відсотка
- 45 євро за 1000 кг, не більше 0,2
відсотка - 35 євро
за 1000 кг, не
більше 0,035
відсотка - 30 євро
за 1000 кг, не
більше 0,005
відсотка - 20 євро
за 1000 кг { Зміни
набирають чинності
після затвердження
КМ правил обліку,
зберігання та
реалізації
дизельного палива
залежно від вмісту
масової частини
сірки ( 545-2007-п )
- див. ЗУ N 398-V
( 398-16 ) від
30.11.2006 } { Згідно з пунктом 4 розділу I Закону N 398-V ( 398-16 ) від
30.11.2006 після затвердження Кабінетом Міністрів України переліку
підприємств, які мають право виробляти бензини моторні сумішеві з
добавками на основі біоетанолу, вміст якого в зазначених бензинах
становить від 2 об'ємних відсотків або з вмістом ефіру
етил-трет-бутилового (ЕТБЕ) від 5 об'ємних відсотків: А-92 Ек,
А-95 Ек, А-98 Ек ( 1375-2007-п ), і правил зберігання та
реалізації таких бензинів у роздрібній мережі цифри та слова "30
євро за 1000 кг" будуть замінені цифрами та словами "42 євро за
1000 кг" }
3811 19 00 00 Високооктано- 0
ві кисневміс-
ні домішки
до бензинів
(ТУУ
30183376.001-
2000)
Виготовлення нафтопродуктів здійснюється підприємствами, які
мають всі стадії технологічного процесу з їх виготовлення, за
переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України ( 705-2005-п ).
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, в редакції
Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
Високооктанові кисневмісні добавки (ВКД) до бензинів з
обов'язковою їх денатурацією бензином виробляються державними
спиртовими заводами, визначеними Кабінетом Міністрів України.
( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 767/97-ВР
від 23.12.97, N 276-XIV ( 276-14 ) від 20.11.98, N 311-XIV
( 311-14 ) від 11.12.98, N 620-XIV ( 620-14 ) від 05.05.99,
N 969-XIV ( 969-14 ) від 14.07.99, в редакції Закону N 1214-XIV
( 1214-14 ) від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000;
стаття 1 втратила чинність в частині затвердження ставок ввізного
мита на підставі Закону N 2371-III ( 2371-14 ) від 05.04.2001;
із змінами, внесеними згідно із Законами N 195-IV ( 195-15 ) від
24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року, N 849-IV
( 849-15 ) від 22.05.2003, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005,
N 2565-IV ( 2565-15 ) від 17.05.2005, N 3502-IV ( 3502-15 ) від
23.02.2006, N 398-V ( 398-16 ) від 30.11.2006 }
2. Акцизний збір обчислюється у твердих ставках в євро з
одиниці реалізованих (переданих, ввезених в Україну) товарів
(продукції) або за ставками у відсотках до обороту з реалізації
(передачі) товарів (продукції), а для імпортованих товарів - до
оборотів, які визначаються виходячи з митної (закупівельної)
вартості збільшеної на суму ввізного мита, без урахування
акцизного збору. Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що
імпортуються в Україну, сплачується у валюті України за валютним
(обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день
подання митної декларації. Акцизний збір, обчислений в євро, з товарів (продукції), що
вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України
за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє
на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару
(продукції), і залишається незмінним протягом кварталу. ( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1214-XIV
( 1214-14 ) від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )
( Статтю 3 виключено на підставі Закону N 1214-XIV
( 1214-14 ) від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )
( Статтю 4 виключено на підставі Закону N 1214-XIV
( 1214-14 ) від 04.11.99 - набуває чинності з 01.01.2000 )
3. Встановити, що ставки акцизного збору та ставки
специфічного ввізного мита на бензин моторний (2710 00 350), що
містить тетраетилсвинець, збільшуються в 1,5 раза.
( Статтю 4 виключено на підставі Закону N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )
( Статтю 5 виключено на підставі Закону N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )
( Статтю 6 виключено на підставі Закону N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )
( Статтю 7 виключено на підставі Закону N 195-IV ( 195-15 )
від 24.10.2002 - набирає чинності з 01.01.2003 року )

8. У разі внесення змін до ставок акцизного збору на бензини
ставка акцизного збору на бензини моторні сумішеві до 2010 року не
повинна перевищувати 70% ставки акцизного збору на бензини
моторні. { Закон доповнено статтею 8 згідно із Законом N 3502-IV
( 3502-15 ) від 23.02.2006 }
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 1996 року
N 313/96-ВРвгору