Документ 3128-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 435-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 22, ст.227 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356
- набуває чинності з 01.01.2004 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до законодавчих актів України такі зміни:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 435-IV
( 435-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )
II. Частину п'яту статті 56 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992
р., N 3, ст.10) викласти в такій редакції:
"Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним
випадком на виробництві або професійним захворюванням
зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а
також до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на
призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах
(статті 13 і 14)".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 квітня 1993 року
N 3128-XIIвгору