Документ 3092-III, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.03.2002
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.03.2002. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 29 Господарського
процесуального кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 32, ст.221 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частини першу і четверту статті 29 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 2001 р., N 36, ст. 188)
викласти в такій редакції:
"Прокурор бере участь у розгляді справ за його позовами, а
також може вступити за своєю ініціативою у справу, порушену за
позовом інших осіб, на будь-якій стадії її розгляду для
представництва інтересів громадянина або держави. З метою вступу у
справу прокурор може подати апеляційне, касаційне подання, подання
про перегляд рішення за нововиявленими обставинами або повідомити
суд і взяти участь у розгляді справи, порушеної за позовом інших
осіб";
"Прокурор, який бере участь у справі, несе обов'язки і
користується правами сторони, крім права на укладення мирової
угоди".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3092-IIIвгору