Документ 3038-XII, поточна редакція — Редакція від 24.03.2004, підстава - 1519-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Положення про посвідчення народного депутата
України і нагрудний знак "Народний депутат України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 18, ст.193 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1519-IV ( 1519-15 ) від 19.02.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.320 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про посвідчення народного депутата
України і нагрудний знак "Народний депутат України".
2. Затвердити опис посвідчення народного депутата України.
3. Затвердити опис нагрудного знака "Народний депутат
України".
4. Встановити, що посвідчення і нагрудний знак народного
депутата України, обраного за мажоритарною системою, мають номери,
що відповідають номеру одномандатного виборчого округу, по якому
обраний народний депутат України. Номери посвідчення і нагрудного знака народного депутата
України, обраного за пропорційною системою в багатомандатному
загальнодержавному виборчому окрузі за виборчим списком від
політичної партії (виборчого блоку політичних партій),
відповідають номеру, наданому такому народному депутату України
Центральною виборчою комісією за результатами реєстрації обраних
народних депутатів України у багатомандатному загальнодержавному
виборчому окрузі. ( Пункт 4 в редакції Закону N 1519-IV ( 1519-15 ) від 19.02.2004 )
5. Постанову Президії Верховної Ради України "Про нагрудний
знак народного депутата України" ( 2519-12 ) від 29 червня 1992
року вважати такою, що втратила чинність.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 3 березня 1993 року
N 3038-XII

ПОЛОЖЕННЯ
про посвідчення народного депутата України
і нагрудний знак "Народний депутат України"

1. Посвідчення народного депутата України є документом, який
засвідчує повноваження народного депутата України, визначені
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та іншими законодавчими актами
України.
2. Посвідчення і нагрудний знак "Народний депутат України"
видаються народному депутату України після набуття ним
депутатських повноважень. Одночасно з посвідченням народному
депутату України видається вкладка до посвідчення, в якій наведено
основні права депутата. ( Абзац перший пункту 2 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1519-IV ( 1519-15 ) від 19.02.2004 ) Кожному народному депутату України вручаються два нагрудних
знаки - з гвинтовим і шпильковим кріпленнями.
3. Нагрудний знак "Народний депутат України" носиться на
лівому боці грудей.
4. Нагрудним знаком народний депутат України користується
протягом строку здійснення своїх повноважень.
Після закінчення строку повноважень народний депутат України
має право користуватися депутатським посвідченням у випадках,
передбачених законом.
У разі дострокового припинення повноважень народного депутата
України у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком
щодо нього посвідчення і нагрудний знак народного депутата України
підлягають поверненню до Верховної Ради України. ( Пункт 4 в редакції Закону N 1519-IV ( 1519-15 ) від 19.02.2004 )

ОПИС
посвідчення народного депутата України

Посвідчення народного депутата України являє собою книжечку
розміром 95 х 65 мм у твердій шкіряній обкладинці синього кольору. На лицьовому боці посвідчення вміщено виконані ювілейною
фольгою золотого кольору: посередині - зображення малого
Державного герба України, а нижче - двома рядками слова:
"Верховна Рада України". На лицьовому боці посвідчення, в лівій його частині, на білій
смузі міститься зображення малого Державного герба України, а
нижче трьома рядками - арабські цифри, які означають скликання
Верховної Ради України, слово "скликання" і цифри, що означають
роки її повноважень. У правій частині лівого внутрішнього боку посвідчення вміщено
текст такого змісту:
Народний депутат України ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
У лівій частині правого внутрішнього боку посвідчення
розміщені слова:
ПОСВІДЧЕННЯ N _______
У правій частині правого внутрішнього боку посвідчення
міститься фотографія народного депутата розміром 35х25 мм. На внутрішньому боці посвідчення - зображення малого
Державного герба України, цифри, які означають скликання Верховної
Ради України і роки її повноважень, слова "Народний депутат
України" виконані синьою фарбою, решта тексту - чорною фарбою. На правому внутрішньому боці посвідчення ставиться мала
гербова печатка Верховної Ради України, яка накриває лівий нижній
ріжок фотографії народного депутата України. Внутрішні боки обкладинки посвідчення народного депутата
виконані з спеціального паперу з сіткою жовтого кольору. Папір
внутрішніх боків обкладинки покритий прозорою плівкою. На правому внутрішньому боці посвідчення є спеціальна
кишенька для вкладки до посвідчення народного депутата України.

ОПИС
вкладки до посвідчення народного депутата України
про його основні права

Вкладка до посвідчення народного депутата України про його
основні права виготовляється із спеціального паперу розміром 80х60
мм. Лицьовий бік вкладки двох кольорів. У верхній частині
лицьового боку на синьому фоні міститься зображення малого
Державного герба України.
У нижній частині лицьового боку на жовтому фоні захисної
сітки міститься текст такого змісту:
До посвідчення N _______
Народний депутат України ________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
на території України користується правом безплатного проїзду на
всіх залізничних, автомобільних, повітряних, водних внутрішніх
шляхах і всіма видами міського пасажирського транспорту (за
винятком таксі). Це право поширюється також на особу, яка
супроводжує депутата - інваліда першої групи. На зворотному боці вкладки чорною фарбою на білому фоні
викладається такий текст:
Народному депутату України при пред'явленні ним посвідчення
депутата квиткові каси автовокзалів і автостанцій міжміських чи
приміських сполучень, залізничних вокзалів і станцій, морських
вокзалів (портів), річкових вокзалів і пристаней (як добового, так
і попереднього продажу), агентства цивільної авіації або аеропорти
зобов'язані поза чергою надати відповідно місце в автобусі,
спальному або м'якому вагоні поїзда, в каюті 1 або 2 класу
пасажирського судна, на річкових суднах усіх категорій, в
бізнес-класі салону літака. ( Абзац шостий із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1519-IV ( 1519-15 ) від 19.02.2004 ) Квитки на літаки видаються депутату не пізніш як за добу до
відльоту. На всіх інших видах транспорту бронювання місць для
депутатів припиняється за годину до відправлення транспортного
засобу. Проїзд народного депутата України в автобусах міжміських,
приміських сполучень, де продаж квитків провадиться із зазначенням
місця, здійснюється за безплатним квитком. ( Абзац восьмий із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1519-IV ( 1519-15 ) від
19.02.2004 ) Проїзд народного депутата України усіма видами міського
пасажирського транспорту (за винятком таксі) і у приміських
поїздах здійснюється за посвідченням депутата. Народний депутат України має право на безплатне провезення
ручного багажу відповідно до норм, що діють на кожному виді
транспорту. Народний депутат України має право на безкоштовне паркування
автомобілів, якими він користується, на всій території України.
( Опис доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом N 1519-IV
( 1519-15 ) від 19.02.2004 )
Народний депутат України користується правом невідкладного
прийому з питань депутатської діяльності керівниками та іншими
посадовими особами розташованих на території України органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ і організацій незалежно від їх підпорядкування та форм
власності, громадських організацій і політичних партій. ( Абзац
дванадцятий в редакції Закону N 1519-IV ( 1519-15 ) від
19.02.2004 )
Народний депутат України діючого скликання при пред'явленні
посвідчення народного депутата України користується правом
безперешкодно відвідувати органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, а також правом безперешкодного доступу
на всі підприємства, в установи та організації, розташовані на
території України, незалежно від їх підпорядкування, форм
власності, режиму секретності. Вимоги про пред'явлення чи
оформлення інших документів, а також особистий огляд народного
депутата, огляд та перевірка його речей забороняються, якщо інше
не встановлено законом. ( Абзац тринадцятий в редакції Закону
N 1519-IV ( 1519-15 ) від 19.02.2004 )
Порядок доступу депутата у спеціальні підрозділи підприємств,
установ та організацій, діяльність яких пов'язана з забезпеченням
державної та іншої таємниці, встановлюється законодавством.

ОПИС
нагрудного знака народного депутата України

Нагрудний знак народного депутата України являє собою
стилізоване зображення Державного прапора України.
Основа нагрудного знака народного депутата виготовляється із
срібла, поверхня знака покрита синьою та жовтою емалями, краї
знака виконані під золото.
На синьому полі міститься виконане під емаль позолочене
зображення малого Державного герба України; праворуч від герба -
виконаний під золото напис трьома рядками: "Народний депутат
України".
На зворотному боці знака вказано номер скликання Верховної
Ради України і номер виборчого округу, від якого обраний депутат.
Нагрудні знаки народного депутата України виготовляються з
гвинтовим і шпильковим кріпленнями.
Розмір нагрудного знака 28х20 мм.вгору