Документ 2925-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.04.2015, підстава - 193-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про загальну структуру і чисельність
Міністерства внутрішніх справ України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 16, ст.115 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 138-IV ( 138-15 ) від 12.09.2002, ВВР, 2002, N 43, ст.313
N 1181-IV ( 1181-15 ) від 18.09.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.95
N 1724-IV ( 1724-15 ) від 18.05.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.431
N 877-VII ( 877-18 ) від 13.03.2014, ВВР, 2014, N 15, ст.326
N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014, ВВР, 2014, N 20-21, ст.745
N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 6, ст.40
N 193-VIII ( 193-19 ) від 12.02.2015, ВВР, 2015, N 21, ст.134 }

Стаття 1. Затвердити таку загальну структуру Міністерства
внутрішніх справ України:
Міністерство внутрішніх справ України - центральний орган
управління;

{ Абзац третій статті 1 виключено на підставі Закону
N 193-VIII ( 193-19 ) від 12.02.2015 }

головні управління, управління Міністерства внутрішніх справ
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі; { Абзац четвертий статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 193-VIII ( 193-19 ) від 12.02.2015 }
міські, районні управління та відділи, лінійні управління,
відділи, відділення, пункти;
підрозділи судової міліції; ( Статтю 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1724-IV ( 1724-15 ) від 18.05.2004 )
підрозділи місцевої міліції;
( Абзац статті 1 виключено на підставі Закону N 1181-IV
( 1181-15 ) від 18.09.2003 )
головний орган військового управління,
оперативно-територіальні об’єднання, з’єднання, військові частини
і підрозділи, вищі навчальні заклади, навчальні військові частини
(центри), бази, установи та заклади, що не входять до складу
оперативно-територіальних об’єднань Національної гвардії України;
{ Аабзац дев’ятий статті 1 в редакції Закону N 877-VII ( 877-18 )
від 13.03.2014 }
навчальні заклади, науково-дослідні установи, підприємства та
установи забезпечення.
Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Міністерства
внутрішніх справ України (за винятком чисельності Національної
гвардії України, що визначається Законом України "Про Національну
гвардію України") ( 876-18 ) у кількості 210000 осіб. За рахунок
Державного бюджету України утримуються 152000 працівників органів
внутрішніх справ, з яких чисельність осіб рядового і
начальницького складу не може перевищувати величину, визначену із
розрахунку 300 осіб на 100000 населення. { Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 138-IV
( 138-15 ) від 12.09.2002, N 1181-IV ( 1181-15 ) від 18.09.2003,
N 877-VII ( 877-18 ) від 13.03.2014, N 1166-VII ( 1166-18 ) від
27.03.2014; в редакції Закону N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 }

{ Статтю 3 виключено на підставі Закону N 877-VII ( 877-18 )
від 13.03.2014 }

Стаття 4. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;

{ Абзац четвертий пункту 2 статті 4 виключено на підставі
Закону N 877-VII ( 877-18 ) від 13.03.2014 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 січня 2002 року
N 2925-IIIвгору