Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }
Про порядок введення в дію Закону України "Про особливості
приватизації майна в агропромисловому комплексі"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 41, ст. 189 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 661/96-ВР від 27.12.96
N 894-XIV ( 894-14 ) від 09.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.353
Законом
N 4336-VI ( 4336-17 ) від 13.01.2012, ВВР, 2012, N 43, ст.551 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про особливості приватизації
майна в агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР ) з дня його
опублікування.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 4336-VI
( 4336-17 ) від 13.01.2012 }

3. Кабінету Міністрів України до 1 вересня 1996 року: подати до Верховної Ради України за погодженням з Комісією
Верховної Ради України з питань економічної політики та управління
народним господарством пропозиції про приведення законодавчих
актів України у відповідність із Законом України "Про особливості
приватизації майна в агропромисловому комплексі"; привести рішення Уряду України у відповідність із цим
Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та
відомствами їх нормативних актів, які суперечать цьому Закону; розробити механізм передачі об'єктів соціальної сфери села
в комунальну власність.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 10 липня 1996 року
N 291/96-ВР

{ Перелік державних підприємств та організацій
агропромислового комплексу, приватизація майна яких здійснюється
за погодженням з Кабінетом Міністрів України втратив чинність на
підставі Закону N 4336-VI ( 4336-17 ) від 13.01.2012 }


Публікації документа