Документ 291/96-ВР, попередня редакція — Редакція від 27.12.1996, підстава - 661/96-ВР
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України "Про особливості
приватизації майна в агропромисловому комплексі"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 41, ст. 189 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 661/96-ВР від 27.12.96 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про особливості приватизації
майна в агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР ) з дня його
опублікування.
2. Затвердити Перелік державних підприємств та організацій
агропромислового комплексу, приватизація майна яких здійснюється
за погодженням з Кабінетом Міністрів України (додається).
3. Кабінету Міністрів України до 1 вересня 1996 року: подати до Верховної Ради України за погодженням з Комісією
Верховної Ради України з питань економічної політики та управління
народним господарством пропозиції про приведення законодавчих
актів України у відповідність із Законом України "Про особливості
приватизації майна в агропромисловому комплексі"; привести рішення Уряду України у відповідність із цим
Законом; забезпечити перегляд і скасування міністерствами та
відомствами їх нормативних актів, які суперечать цьому Закону; розробити механізм передачі об'єктів соціальної сфери села
в комунальну власність.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 10 липня 1996 року
N 291/96-ВР
Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 10 липня 1996 року N 291/96-ВР
ПЕРЕЛІК
державних підприємств та організацій агропромислового
комплексу, приватизація майна яких здійснюється за
погодженням з Кабінетом Міністрів України

Холодильники, об'єкти складського господарства, призначені
для постійного розміщення державних резервів. Підприємства цукрової та олійно-жирової промисловості. Хлібокомбінати, хлібозаводи, макаронні фабрики,
хлібоприймальні і хлібозаготівельні підприємства, елеватори,
реалізаційні бази, хлібні бази, комбінати хлібопродуктів,
млинзаводи, експедиції по захисту хлібопродуктів,
ремонтно-механічні майстерні (заводи), контори
матеріально-технічного постачання галузі хлібопродуктів. Машиновипробувальні станції, дослідні заводи
сільськогосподарського машинобудування. Насінницькі, племінні заводи та підприємства,
радгоспи-заводи, а також державні сільськогосподарські
підприємства, що виробляють вино та інші готові алкогольні напої,
і державні сільськогосподарські підприємства, які спеціалізуються
на вирощуванні багаторічних насаджень (хміль, сади, виноградники,
крім тих, що відносяться до комунальної власності, ефіроолійні та
лікарські рослини), кінні заводи, іподроми та державні заводські
конюшні, селекційно-гібридні центри, сортовипробувальні станції
та дільниці, радгоспи-технікуми, дослідні господарства навчальних
та науково-дослідних закладів, установ та організацій. Об'єкти океанічного рибопромислового флоту, рибні
підприємства по переробці океанічної (морської) сировини та рибні
господарства (рибокомбінати, рибоводно-меліоративні станції,
нерестово-виросні господарства) та холодильники ємкістю більше
двох тисяч тонн одночасного зберігання рибопродукції.
( Перелік підприємств із змінами, внесеними згідно з Постановою
ВР N 661/96-ВР від 27.12.96 )вгору