Документ 2824-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.10.2010, підстава - 2532-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 5-6, ст.71 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2532-VI ( 2532-17 ) від 21.09.2010, ВВР, 2011, N 5, ст.32 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію про кіберзлочинність ( 994_575 ), підписану від
імені України 23 листопада 2001 року в м. Будапешті, ратифікувати
(додається*) з такими застереженнями і заявами:
до пункту 1 статті 6:
Україна залишає за собою право не застосовувати пункт 1
статті 6 Конвенції в частині встановлення кримінальної
відповідальності за виготовлення, придбання для використання,
надання для використання іншим чином предметів, зазначених у
підпункті 1.а.i, та виготовлення і придбання для використання
предметів, зазначених у підпункті 1.a.ii статті 6 Конвенції;
до пункту 1 статті 9:
Україна залишає за собою право не застосовувати повністю
підпункти 1.d та 1.e статті 9 Конвенції;
відповідно до підпункту 7.a статті 24:
в Україні органами, на які покладаються повноваження згідно з
пунктом 7 статті 24 Конвенції, є Міністерство юстиції України
(щодо запитів судів) і Генеральна прокуратура України (щодо
запитів органів досудового слідства);
відповідно до підпункту 2.c статті 27:
в Україні органами, відповідальними за надсилання запитів про
взаємну допомогу, надання на них відповідей, їх виконання або
передачу уповноваженим органам, є Міністерство юстиції України
(щодо доручень судів) та Генеральна прокуратура України (щодо
доручень органів досудового слідства);
відповідно до пункту 1 статті 35: { Закон доповнено абзацом
згідно із Законом N 2532-VI ( 2532-17 ) від 21.09.2010 }
в Україні органом, на який покладаються повноваження щодо
створення та функціонування цілодобової контактної мережі для
надання невідкладної допомоги при розслідуванні злочинів,
пов'язаних з комп'ютерними системами та даними, переслідуванні
осіб, що обвинувачуються у вчиненні таких злочинів, а також
збирання доказів в електронній формі, є Міністерство внутрішніх
справ України. { Закон доповнено абзацом згідно із Законом
N 2532-VI ( 2532-17 ) від 21.09.2010 }

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 7 вересня 2005 року
N 2824-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вгору