Документ 2810-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 25, ст.190 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" ( 2154-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,
NN 22-25, ст. 263, N 30, ст. 395, N 32, ст. 452, ст. 453, N 47,
ст. 555; 2011 р., N 6, ст. 39, ст. 40, N 10, ст. 66, N 12, ст. 75,
ст. 76, N 22, ст. 150) такі зміни:
1) у статті 1:
у частині першій цифри "252.754.104,1" та "42.662.736,8"
замінити відповідно цифрами "252.916.104,1" та "42.824.736,8";
в абзаці другому частини третьої цифри "5.679.781,3" та
"4.312.153,8" замінити відповідно цифрами "5.517.781,3" та
"4.150.153,8";
2) пункт 40 статті 2 доповнити словами "крім плати
енергогенеруючих компаній за надання державних гарантій та
користування субкредитами, наданими на впровадження Проекту
розвитку ринку електроенергії";
3) статтю 6 доповнити пунктом 52 такого змісту:
"52) плата енергогенеруючих компаній за надання державних
гарантій та користування субкредитами, наданими на впровадження
Проекту розвитку ринку електроенергії";
4) у пункті 6 статті 33 слова та цифри "пунктом 5 статті 6"
замінити словами та цифрами "пунктами 5 і 52 статті 6";
5) внести зміни до додатків N 1 і N 4 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) згідно з
додатками N 1 і N 2 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 грудня 2010 року
N 2810-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік"

Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2010 рік"

(тис.грн.) -------------------------------------------------------------------------------- | Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | | | згідно з бюджетною | | фонд | фонд | | | класифікацією | | | | | | ( v0604201-01 ) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Разом доходів: |252 916 104,1|210 091 367,3|42 824 736,8 | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| | |Всього доходів (без |245 826 215,1|203 001 478,3|42 824 736,8 | | |урахування міжбюджетних | | | | | |трансфертів) | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |20000000|Неподаткові надходження |55 599 188,7 |26 996 542,1 |28 602 646,6 | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24000000|Інші неподаткові |14 820 562,4 |3 792 636,6 |11 027 925,8 | | |надходження | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24110000|Доходи від операцій з |429 940,9 |267 540,9 |162 400,0 | | |кредитування та надання | | | | | |гарантій | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24110100|Плата за надання гарантій |152 584,7 |131 584,7 |21 000,0 | | |та позик, отриманих за | | | | | |рахунок коштів, залучених | | | | | |державою та/або під | | | | | |державні гарантії | | | | |--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------| |24110200|Плата за користування |254 190,2 |113 190,2 |141 000,0 | | |позиками, наданими за | | | | | |рахунок коштів, залучених | | | | | |державою | | | | --------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік"
Зміни до додатка N 4 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )
"Повернення кредитів до Державного бюджету України
та розподіл надання кредитів
з Державного бюджету України в 2010 році"

(тис. грн.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код | Код | Найменування згідно з | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування-всього | | програмної |функціональної|програмною класифікацією|----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------| |класифікації| класифікації |видатків та кредитування|Загальний |Спеціальний| Разом | Загальний |Спеціальний | Разом | Загальний |Спеціальний | Разом | |видатків та | видатків та | державного бюджету | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |кредитування| кредитування | ( v0604201-01 ) | | | | | | | | | | | державного | державного | | | | | | | | | | | | бюджету | бюджету | | | | | | | | | | | |------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | | | Всього: |809 847,5 |6 050 824,9|6 860 672,4|-1 367 627,5|-4 150 153,8|-5 517 781,3|-557 780,0 |1 900 671,1 |1 342 891,1 | |------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3510000 | |Міністерство |760 132,5 |341 956,4 |1 102 088,9|-1 367 627,5| -295 463,0|-1 663 090,5|-607 495,0 | 46 493,4 | 561 001,6 | | | |фінансів України | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | |------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3511000 | |Міністерство |760 132,5 |341 956,4 |1 102 088,9|-1 367 627,5| -295 463,0|-1 663 090,5|-607 495,0 | 46 493,4 | -561 001,6 | | | |фінансів України | | | | | | | | | | | | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | | |видатки) | | | | | | | | | | |------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 3511670 | 0433 |Повернення субкредитів, | | | | | -194 000,0| -194 000,0| | -194 000,0 | -194 000,0 | | | |наданих енергогенеруючим| | | | | | | | | | | | |компаніям на | | | | | | | | | | | | |впровадження | | | | | | | | | | | | |Проекту розвитку ринку | | | | | | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору