Документ 2810-XII, поточна редакція — Прийняття від 21.11.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про статус народного депутата України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 3, ст. 18 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про статус народного депутата
України" ( 2790-12 ) з моменту опублікування.
2. Комісіям Верховної Ради України у питаннях діяльності Рад
народних депутатів, розвитку місцевого самоврядування, мандатній і
з питань депутатської етики, у питаннях законодавства і законності
разом з Кабінетом Міністрів України підготувати і внести на
розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення
законодавства України у відповідність з цим Законом.
3. Комісіям Верховної Ради України у питаннях діяльності Рад
народних депутатів, розвитку місцевого самоврядування, мандатній і
з питань депутатської етики, з питань культури та духовного
відродження підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України
проект Положення про посвідчення народного депутата України та
зразки посвідчення і нагрудного знака народного депутата України.
4. Доручити Президії Верховної Ради України разом з Кабінетом
Міністрів України до 1 січня 1993 року встановити порядок
відшкодування підприємствам, установам і організаціям витрат,
пов'язаних з забезпеченням діяльності народних депутатів України.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 21 листопада 1992 року
N 2810-XIIвгору