Документ 273-V, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про податок на додану вартість" щодо спеціальних
режимів оподаткування сільськогосподарських
товаровиробників
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 50, ст.502 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст. 156; 1998 р., N 17, ст. 83; 1999 р., N 15, ст. 88; 2000 р.,
N 40, ст. 339; 2001 р., N 11, ст. 50; 2004 р., N 15, ст. 219,
N 49, ст. 528; 2005 р., N 6, ст. 137; 2006 р., N 2-3, ст. 38) такі
зміни:
1) підпункт 6.2.6 пункту 6.2 статті 6 після цифр "6.2.6"
доповнити словами і цифрами "до 1 січня 2008 року";
2) призупинити до 1 січня 2008 року дію статті 8-1;
3) в абзаці першому пунктів 11.21 і 11.29 статті 11 цифри
"2004" замінити цифрами "2008".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 жовтня 2006 року
N 273-Vвгору