Документ 269-2005-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.12.2011, підстава - 1030-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 квітня 2005 р. N 269
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1030 ( 1030-2011-п ) від 05.10.2011 }
Про здійснення попереднього документального
контролю товарів у пунктах пропуску через
державний кордон України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 858 ( 858-2006-п ) від 24.06.2006
N 1845 ( 1845-2006-п ) від 27.12.2006
N 636 ( 636-2008-п ) від 09.07.2008 }

З метою створення сприятливих умов і спрощення процедури
контролю товарів під час переміщення через державний кордон
України Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що у пунктах пропуску через державний кордон
санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний,
екологічний контроль товарів, що ввозяться на митну територію
України, та контроль за переміщенням культурних цінностей
здійснюються у формі попереднього документального контролю.
Ця норма не поширюється на товари, внесені до переліку
товарів, що підлягають обов'язковому санітарному, ветеринарному,
фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю та контролю
за переміщенням культурних цінностей у пунктах пропуску через
державний кордон, затвердженого в установленому порядку. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1845
( 1845-2006-п ) від 27.12.2006; в редакції Постанови КМ N 636
( 636-2008-п ) від 09.07.2008 }
2. Затвердити Порядок здійснення попереднього документального
контролю товарів у пунктах пропуску через державний кордон
України, що додається.
3. Державній митній службі, Адміністрації Державної
прикордонної служби, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству
аграрної політики, Міністерству охорони навколишнього природного
середовища, Міністерству культури і мистецтв:
затвердити порядок обміну інформацією про товари, щодо яких
існує обмеження чи заборона на ввезення на територію України, а
також перелік документів (їх форм і реквізитів) та відомостей,
необхідних для проведення санітарно-епідеміологічного,
ветеринарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного
контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із
цією постановою.
4. Постанова набирає чинності через 45 днів після
опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2005 р. N 269
ПОРЯДОК
здійснення попереднього документального
контролю товарів у пунктах пропуску
через державний кордон України

{ У тексті Порядку слово "радіологічний" у всіх відмінках
виключено згідно з Постановою КМ N 1845 ( 1845-2006-п )
від 27.12.2006 }

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення у пунктах
пропуску через державний кордон України
санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного,
екологічного контролю та контролю за переміщенням культурних
цінностей у формі попереднього документального контролю товарів,
що ввозяться на митну територію України та згідно із
законодавством підлягають зазначеним видам контролю (далі -
попередній контроль).
2. У пунктах пропуску через державний кордон України
попередній контроль здійснюється митними органами. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 858 ( 858-2006-п ) від
24.06.2006 }
3. Особи, що переміщують товари через державний кордон
України, подають митним органам документи та відомості, необхідні
для здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарного,
фітосанітарного, екологічного контролю та контролю за переміщенням
культурних цінностей.
Попередній контроль здійснюється митними органами шляхом
перевірки зазначених документів та відомостей з використанням
даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби
щодо переліків товарів, що підлягають відповідним видам контролю,
а також зразків сертифікатів, дозволів, висновків, підписів
уповноважених осіб. { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 858 ( 858-2006-п ) від
24.06.2006 }
4. Здійснення попереднього контролю припиняється у разі,
коли:
підконтрольний товар згідно з міжнародними договорами України
підлягає обов'язковому санітарно-епідеміологічному, ветеринарному,
фітосанітарному, екологічному контролю та контролю за переміщенням
культурних цінностей безпосередньо у пункті пропуску через
державний кордон України;
виявлено пошкодження тари, товарів, їх упаковки, втрату або
пошкодження митного забезпечення інших країн чи явні ознаки
псування товарів;
відсутній хоча б один документ або відомість, необхідні для
здійснення попереднього контролю.
У таких випадках посадова особа митного органу негайно
залучає спеціаліста відповідного органу виконавчої влади для
здійснення в установленому законодавством порядку
санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного,
екологічного контролю чи контролю за переміщенням культурних
цінностей. { Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 858 ( 858-2006-п ) від 24.06.2006 }
5. Факт завершення попереднього документального контролю
засвідчується шляхом проставлення посадовими особами митного
органу відміток у товаросупровідних (товаротранспортних)
документах на товар та занесення інформації до Єдиної
автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби. { Пункт 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 858 ( 858-2006-п ) від
24.06.2006 }
6. Після здійснення попереднього контролю та прикордонного і
митного контролю товари пропускаються через державний кордон
України.вгору