Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018263
Документ 263-2018-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 792-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2018 р. № 263
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 792 від 19.09.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2018 р. № 263

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 20 “Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 5, ст. 163):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова “студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів” замінити словами “студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та тексті Порядку слова “студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів” у всіх відмінках замінити словами “студенти закладів вищої освіти та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти” у відповідному відмінку;

абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

“стажисти  - студенти закладів вищої освіти та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що здобули спеціальність або професію за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник”, “молодший спеціаліст”, освітньо-професійним ступенем “молодший бакалавр”, освітнім ступенем “бакалавр”, продовжують здобувати освіту за наступним ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) і проходять стажування на підприємствах за спеціальністю або професією, за якою здобувається освіта, на визначених договором про стажування умовах у вільний від навчання час.”;

пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

“3. Заклади вищої та професійної (професійно-технічної) освіти разом із підприємствами надають студентам закладів вищої освіти та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти інформацію про можливість стажування.

Підприємство може передбачати проведення стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти в договорі про підготовку фахівців та кваліфікованих робітничих кадрів, що укладається закладом освіти та підприємством  - замовником підготовки кадрів.

4. Дія цього Порядку не поширюється на:

студентів закладів вищої освіти, що проходять стажування у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті, органах місцевого самоврядування;

студентів медичних закладів вищої освіти та інтернів;

курсантів (слухачів, студентів) закладів спеціалізованої освіти військового профілю, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

курсантів і слухачів закладів вищої освіти МВС і ДСНС.”;

в абзаці першому пункту 8 слова “Студент вищого, учень професійно-технічного навчального закладу” замінити словами “Студенти закладів вищої освіти та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти”;

у додатку до Порядку слова “студента вищого або учня професійно-технічного навчального закладу” замінити словами “студента закладу вищої освіти або учня закладу професійної (професійно-технічної) освіти”;

3) у Типовій формі договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженій зазначеною постановою:

у назві Типової форми слова “студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів” замінити словами “студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти”;

слова “(найменування навчального закладу)” і “студента вищого, учня професійно-технічного навчального закладу” замінити відповідно словами “(найменування закладу освіти)” і “студента закладу вищої освіти, учня закладу професійної (професійно-технічної) освіти”.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 792 від 19.09.2018}

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 “Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 26, ст. 867; 2014 р., № 66, ст. 1843; 2015 р., № 80, ст. 2677):

1) у підпункті 1 пункту 2 постанови слова “навчальних закладів” та “ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг” замінити відповідно словами “закладів освіти” та “ліцензію на освітню діяльність”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1:

в абзаці першому після слова “видачі” доповнити словами “Центром зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними,”, а слова “та районними у містах” виключити;

в абзаці п’ятому слово “інвалідів” замінити словами “осіб з інвалідністю”;

у пункті 4 слова “професійно-технічними та вищими навчальними закладами” і “ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг” замінити відповідно словами “закладами професійної (професійно-технічної) та вищої освіти” і “ліцензію на освітню діяльність”;

в абзаці третьому пункту 7 слова “(військового навчального закладу, установи тощо)” замінити словами “(закладу спеціалізованої освіти військового профілю, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти тощо)”;

у пункті 12 слова “копію ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію навчального закладу” замінити словами “копії ліцензії на освітню діяльність, свідоцтва про атестацію закладу освіти або сертифіката про акредитацію освітньої програми (за наявності)”;

в абзаці другому пункту 13 слова “навчальної програми” замінити словами “освітньої програми”;

у тексті Порядку слова “навчальний заклад” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “заклад освіти” у відповідному відмінку і числі;

у додатку до Порядку слова “навчальний заклад” в усіх відмінках замінити словами “заклад освіти” у відповідному відмінку.вгору