Документ 2600-IV, перша редакція — Прийняття від 31.05.2005
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 25, ст.335 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) абзац перший частини першої статті 185-10 після слів
"пов'язаних з охороною державного кордону" доповнити словами "чи
суверенних прав України в її виключній (морській) економічній
зоні";
2) у статті 255:
у пункті 1 частини першої в абзаці "органів Державної
прикордонної служби України (статті 85, 185-10, 191, частина перша
статті 203, статті 204-206-1)" слово і цифри "статті 85" замінити
словами і цифрами "частини друга, четверта і п'ята статті 85,
статті";
у пункті 16 частини другої слово і цифри "(статті 121-1,
195)" замінити словами і цифрами "(частини перша і третя статті
85, статті 121-1, 195)".
2. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22,
ст. 303; 1993 р., N 11, ст. 83; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р.,
N 4, ст. 35; 2001 р., N 14, ст. 72; 2002 р., N 33, ст. 236;
2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247, N 45, ст. 357):
1) абзац четвертий частини першої статті 5 після слів
"спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у
справах охорони державного кордону" доповнити словами
"оперативно-розшуковими підрозділами відповідно спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах
охорони державного кордону та його територіальних органів";
2) у статті 9-1:
у частині другій слова "Головою Державного комітету у справах
охорони державного кордону України" замінити словами
"територіальних органів спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону,
Головою Державної прикордонної служби України";
у частині третій слова "Головою Державного комітету у справах
охорони державного кордону України" замінити словами "Головою
Державної прикордонної служби України".
3. У частині першій статті 24 Закону України "Про державний
захист працівників суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 2002 р.,
N 33, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 233) слова "Голова Державного
комітету у справах охорони державного кордону України" замінити
словами "Голова Державної прикордонної служби України".
4. У частині десятій статті 7, частинах другій і третій
статті 8 та абзаці першому пункту 3 частини першої статті 12
Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р.,
N 14-15-16, ст. 121, N 43, ст. 363; 2001 р., N 2-3, ст. 10;
2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 26, ст. 195,
N 30, ст. 243; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162,
N 17, N 18-19, ст. 267) слова "Прикордонні війська України" в усіх
відмінках замінити словами "Державна прикордонна служба України" у
відповідному відмінку.
5. У Законі України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180):
1) абзац шостий частини третьої статті 4 викласти в такій
редакції:
"спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади
у справах охорони державного кордону";
2) у частині п'ятій статті 5 слова "Державний комітет у
справах охорони державного кордону України, регіональні органи
управління та органи охорони державного кордону Прикордонних
військ України" замінити словами "Спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного
кордону, територіальні органи спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного
кордону та органи охорони державного кордону";
3) у статті 7:
у частині третій слова "Державного комітету у справах охорони
державного кордону України" замінити словами "Державної
прикордонної служби України";
у частині шостій слова "у регіонах, де дислоковано підрозділи
Прикордонних військ України, Управління державної охорони - їх
командири, керівники" замінити словами "у регіонах, де дислоковано
органи охорони державного кордону, підрозділи Управління державної
охорони України, - їх керівники".
6. У частині четвертій статті 7 Закону України "Про карантин
рослин" ( 3348-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 28, ст. 212) слова "Державним комітетом у справах охорони
державного кордону України" замінити словами "Державною
прикордонною службою України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 травня 2005 року
N 2600-IVвгору