Про створення Української державної корпорації по транспортному будівництву
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.199226
Документ 26-92-п, поточна редакція — Редакція від 25.03.1997, підстава - 267-97-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 січня 1992 р. N 26
Київ
Про створення Української державної
корпорації по транспортному будівництву
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 267 ( 267-97-п ) від 25.03.97 )

З метою координації роботи підприємств і організацій
транспортного будівництва та забезпечення потреб народного
господарства в розвитку транспортної мережі Кабінет Міністрів
України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти пропозицію розташованих на Україні підприємств і
організацій колишнього Міністерства транспортного будівництва СРСР
про створення Української державної корпорації по транспортному
будівництву (Укртрансбуд).
2. Покласти на корпорацію "Укртрансбуд" функції по управлінню
державним майном, закріпленим за підприємствами і організаціями,
що входять до її складу, за винятком функцій, віднесених до
компетенції Фонду державного майна України.
3. Установити, що основними завданнями корпорації
"Укртрансбуд" є:
розробка з участю заінтересованих міністерств і відомств
основних напрямів розвитку транспортної мережі України та
забезпечення будівництва на транспортних підприємствах виробничих
потужностей, а також об'єктів соціальної сфери;
координація діяльності підприємств і організацій, що входять
до складу корпорації, вирішення питань їхнього
соціально-економічного розвитку, створення для них системи
сервісного обслуговування і матеріально-технічного забезпечення,
налагодження прямих зв'язків з постачальниками сировини й
обладнання, сприяння зовнішньоекономічній діяльності;
проведення єдиної науково-технічної політики в галузі.

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 267
( 267-97-п ) від 25.03.97 )

5. Корпорацію "Укртрансбуд" очолює президент. Президент і
віце-президенти корпорації обираються конференцією її учасників і
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
6. Корпорації "Укртрансбуд" у місячний строк зареєструватися
відповідно до чинного законодавства.
Робочий апарат корпорації розмістити в м. Києві по вул.
Вєтрова, 3.

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН
Державний секретар
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА

Інд.34вгору