Документ 2549-XII, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 19.08.1992

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про оперативно-розшукову діяльність"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 39, ст.572 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Частину другу статті 8 Закону України "Про
оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 22, ст.303) викласти в такій редакції:
"Негласне проникнення в жилі приміщення, візуальне
спостереження в них може мати місце лише з санкції Генерального
прокурора України та його заступників. Зняття інформації з каналів
зв'язку, застосування інших технічних засобів отримання інформації
та контроль телеграфно-поштових відправлень проводяться як
виняткові заходи з санкції Генерального прокурора України, його
заступників, прокурорів Республіки Крим, областей, міста Києва та
прирівняних до них прокурорів у разі, якщо іншим способом
неможливо здобути фактичні дані для забезпечення захисту
суспільства і держави від злочинних посягань".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 7 липня 1992 року
N 2549-XIIвгору